Uncategorized

13 firm chce budować obwodnicę Kroczyc

Obwodnica Kroczyc poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 9 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu.

Obwodnica planowana jest jako południowo-wschodnie obejście miejscowości Kroczyce, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, przejście dla zwierząt, zbiorniki retencyjne.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 9 805 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 13 ofert, najniższą cenę (1 999 980,00 zł) zaproponowała firma GRAMAR Sp. z o.o.