AKTUALNOŚCI EKONOMIA

9 mln emerytów i rencistów otrzyma czternastkę

W sierpniu 2022 r. rząd wypłaci emerytom i rencistom tzw. 14. emeryturę. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT. Otrzyma ją ok. 9 mln emerytów i rencistów. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł. Wypłata czternastki odbędzie się po raz kolejny. Pierwszy raz emeryci i renciści otrzymali ją w 2021 r.

Najważniejsze rozwiązania

 • W sierpniu emeryci i renciści otrzymają 14. emeryturę.
  – Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, wyniesie ona 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.
  – Powyżej 2900 zł brutto obowiązywała będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli czternastka będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł. 
 • 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT.
 • Rozwiązanie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
 • Czternastkę otrzyma ok. 9 mln emerytów i rencistów, w tym ok. 7,7 mln osób otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.
 • Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł.

Wypłata 13. i 14. emerytury

 • Fundamentem działań rządu jest solidarność międzypokoleniowa oraz troska o stały wzrost jakości życia seniorów. Dlatego, od 2019 r. emerytom i rencistom wypłacana jest tzw. 13. emerytura. W 2019 r. było to 1100 zł brutto.
 • W 2020 r. 13. emerytura wyniosła 1200 zł brutto, w 2021 r. 1250,88 zł, a w 2022 r. – 1338,44 zł brutto. W latach 2019-2022 na wypłatę 13. emerytury rząd przeznaczył ok. 48 mld zł.
 • W 2021 r. wypłacona została 14. emerytura. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniosła 1250,88 zł brutto. W przypadku osób pobierających świadczenie powyżej 2900 zł zastosowana została zasada „złotówka za złotówkę”, a więc czternastka była zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Koszt wypłaty 14. emerytury w 2021 r. to ok. 11 mld zł.

Pozostałe wsparcie dla emerytów i rencistów

 • W marcu 2022 r. wszystkie emerytury i renty zostały zwaloryzowane na poziomie 7%. Dzięki temu, najniższa emerytura wzrosła do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł więcej niż w 2021 r. Porównując to z 2015 r., najniższe świadczenia wzrosły o prawie 458 zł, czyli o 52%.
 • Dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł, świadczenia do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT.
 • Od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT w pierwszym przedziale spadnie z 17% do 12%.
 • Seniorzy mogą korzystać z dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód nie może przekroczyć 2100 zł, a w sytuacji gospodarstwa z większą liczbą osób – 1500 zł.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów