AKTUALNOŚCI EKONOMIA

Blisko 20 mld zł dla Śląska!

Padł rekord! 4,4 mld euro (blisko 20 mld zł) trafi na Śląsk w ramach unijnego rozdania na lata 2021-2022. Zarząd Województwa Śląskiego przyczynił się do negocjacji, których efektem jest największe wsparcie unijne w historii naszego regionu. Dziś marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Izabela Domogała, członek zarządu województwa przedstawili cele, na które przeznaczone zostaną pieniądze.

– Środki europejskie, które trafią do Śląska w ramach nowego okresu programowania UE, przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju regionu. Dziękuję za współpracę administracji rządowej premiera Mateusza Morawieckiego i Komisji Europejskiej w Polsce – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Wicemarszałek Wojciech Kałuża przedstawił strategię lokowania środków. Skupił się na pięciu priorytetowych osiach:

  • Inteligentne Śląskie: badania rozwoju, kwestie związane z przedsiębiorcami, promocja gospodarcza regionu;
  • Zielone Śląskie: zrównoważony transport, dostosowanie do zmian klimatu;
  • Mobilne Śląskie: drogi i koleje;
  • Śląskie dla mieszkańca: kwestie związane z infrastrukturą dla szkolnictwa, dla seniorów;
  • Śląskie bliżej mieszkańca: rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich, inwestowanie w zabytki, kulturę, turystykę.

Członek zarządu województwa śląskiego, Izabela Domogała, nakreśliła kierunki lokowania unijnych środków, jeżeli chodzi o działania społeczne. Blisko 700 mln euro przekazanych zostanie m.in. na: wsparcie zasobów ludzkich i rynku pracy, które przełoży się na zmniejszenie bezrobocia. Środki wygospodarowane zostaną również dla przedsiębiorców. Będą gigantycznym wsparciem dla szpitali. Pomogą w promowaniu szkół zawodowych w regionie. Fundusze w ramach działań społecznych trafią też do imigrantów, którzy zasilają nasz rynek pracy, na wsparcie będą mogli liczyć z całymi rodzinami.

– Głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie, czyli nowe, innowacyjne miejsca pracy, ale także lepsza jakość powietrza. Odchodzimy powoli od tradycyjnego przemysłu w stronę nowych technologii, jednak chcemy tych zmian dokonywać z udziałem strony społecznej. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, które wpisaliśmy w strategię rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”, która bardzo dobrze wpisuje się w politykę rządu. Mamy gotowe projekty, które będziemy sukcesywnie wdrażać – podkreślał marszałek Chełstowski.

/ŁP/