PUBLICYSTYKA

Choroba legionistów realnym zagrożeniem

Pandemia COVID-19 spowodowała, że ​​niezliczone szkoły, biura, hotele, restauracje i firmy zostały zamknięte na całym świecie. Instalacje wodne, będące do niedawna w ciągłej eksploatacji, nagle przestały być używane. To z kolei tworzy idealne środowisko dla namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii, w tym tych wywołujących tzw. chorobę legionistów.

W sytuacji gdy gospodarka powoli zaczyna być „odmrażana”, badanie wody w specjalistycznym, akredytowanym laboratorium to absolutna konieczność. Bakterie rodzaju Legionella sp. to Gram-ujemne pałeczki, nie tworzące przetrwalników, należące do rodziny obejmującej 50 gatunków bakterii. Tego typu mikroorganizmy zdolne są do wzrostu w temperaturze powyżej 25°C (do ok. 60 °C) w obecności L-cysteiny w środowisku. Szczepy Legionella sp należą do bakterii chorobotwórczych, głównym patogenem człowieka jest Legionella pneumophila wywołująca chorobę legionelozę – ciężką zakaźną chorobę dróg oddechowych. Śmiertelność z jej powodu waha się od 10 do nawet 80%. Bakterie z rodzaju Legionella występują naturalnie w wodach słodkich jak np. rzeki, strumienie oraz w sztucznych środowiskach wodnych jak urządzenia do chłodzenia wody w systemach klimatyzacyjnych, instalacje wody ciepłej czy ośrodki spa. Drogą zakażenia tej bakterii jest droga inhalacyjna, czyli wdychanie skażonego aerozolu wodnego (prysznic, klimatyzatory). Mikroorganizmy te są jednak wrażliwe na niską (poniżej 20°C) i wysoką temperaturę (powyżej 60°C) oraz na dezynfekcję. Gromadzenie się mułu, rdzy i kamienia oraz stagnacja wody sprzyja rozwojowi tych bakterii w instalacji. Dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie korzystanie z instalacji i przede wszystkim regularne badania wody.

Badanie wody w zakresie obecności bakterii rodzaju Legionella sp. można wykonać w jednym z laboratoriów Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. To jeden z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie tego typu obiektów w kraju. Specjaliści z GPW nie tylko przeprowadzą profesjonalne badanie wody, ale poinstruują również jak zadbać i przepłukać instalację po postoju spowodowanym pandemią COVID-19. 

Sprawnie funkcjonujący system zarządzania, kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje, wiarygodne metody badań, nowoczesne, nadzorowane zgodnie z wymaganiami wyposażenie, odpowiednie, podlegające stałej kontroli warunki środowiskowe i lokalowe prowadzenia badań, pozwalają uzyskiwać miarodajne wyniki, dając Klientowi pewność, że są one rzetelne i użyteczne.

Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań są satysfakcjonujące wyniki badań biegłości uzyskiwane przez laboratoria Wydziału Badania Wody w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards (Bury, UK), ERA – A Waters Company (Golden CO, USA), RT Corp (Laramie WY, USA). W dobie stałej obecności koronawirusa w naszym życiu, zrozumienie ryzyka jakie niesie z sobą problem stojącej wody i konieczności regularnego wykonywania jej badań to nasz obowiązek.

/MAR/

Wydział Badania Wody GPW SA

Profesjonalne, Akredytowane

Badania wody dla instytucji, firm i osób fizycznych

ul. Żeliwna 38

40-599 Katowice

www.lab.gpw.katowice.pl

tel. 32 200 96 40

e-mail: laboratorium@gpw.katowice.pl