GŁÓWNA KOMUNIKACJA

GDDKiA: drogowy raport dla Śląska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała miniony rok. Zakres inwestycji na Śląsku był gigantyczny. Zobaczcie, gdzie przybyło nowych dróg i czego możemy się spodziewać w najbliższych latach. Oto raport GDDKiA.

A1  

Trwa budowa autostrady A1 na odcinku od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ o długości 16,9 km. Kontynuujemy też prace wykończeniowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Realizacja obu tych odcinków zakończy budowę autostrad w województwie śląskim. 

DK1 pomału przechodzi do przeszłości. 17 km nowej jezdni A1 w układzie 2+2  

W grudniu udostępniliśmy kierowcom prawie 17 km nowej betonowej jezdni przyszłej autostrady A1. Dotychczas kierowcy korzystali ze starej, wąskiej jezdni, na której mieli do dyspozycji na przemian dwa pasy ruchu i jeden przeciwny, a teraz w obu kierunkach mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu. Przełożenie ruchu na nową jezdnię przyszłej autostrady nie tylko zwiększyło bezpieczeństwo i ułatwiło jazdę, ale umożliwiło również wykonawcom robót rozbiórkę ostatnich fragmentów starej jezdni DK1. Prowadzone są prace ziemne, rozpoczęto też roboty konstrukcyjne przy obiektach inżynierskich. Całość budowanej A1, zarówno w województwie śląskim jak i łódzkim, zakończy się w 2022 r. Wtedy też samochodem osobowym z Gdańska do granicy z Czechami przejedziemy w autostradowym tempie w niespełna cztery i pół godziny z przerwą na odpoczynek na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP).   

Na autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają jeszcze roboty   

Przypominamy, że od grudnia ubiegłego roku kierowcy mogą korzystać z udostępnionego 24-kilometrowego odcinka A1 stanowiącego obwodnicę Częstochowy, czyli odcinka od węzła Częstochowa Południe do Częstochowa Północ (Rząsawa). Jednocześnie prowadzone są prace wykończeniowe na tej inwestycji. Pod koniec sierpnia br. zakończono prace umożliwiające podniesienie prędkości pomiędzy węzłami Częstochowa Blachownia a Częstochowa Jasna Góra. Aktualnie trwaj prace przy budowy wiaduktu autostradowego WA352 oraz 460 m jezdni autostrady w jego pobliżu. Jego budowa powinna się zakończyć w październiku przyszłego roku. W ramach tej inwestycji powstaną jeszcze MOP-y Gorzelanka Wschód, Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód i Wierzchowisko Zachód i oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) Lgota. 29 grudnia 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy, w której wykonawca zobowiązał się wykonać to zadanie w 16 miesięcy.  

Ostatnim przetargiem dla tego odcinka autostrady A1 będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Wykonane zostaną również roboty melioracyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni, a także wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. 

S1 Pyrzowice – Podwarpie   

Trwa budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie o długości prawie 10 km, której zakończenie planowane jest w kwietniu 2021 r. Wybudowane są już wszystkie obiekty mostowe w ciągu nowej jezdni, a na ukończeniu są roboty ziemne. Trwa układanie warstw konstrukcji jezdni.    

S1 Przybędza – Milówka    

Kolejnym realizowanym odcinkiem trasy ekspresowej S1 jest tzw. Obejście Węgierskiej Górki. 10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka. Pod koniec roku rozpoczęła się najtrudniejsza część realizacji tej inwestycji – drążenie tuneli. Całość inwestycji powinna zostać zrealizowana do sierpnia 2023 r.   

Budowa ponad 40 km S1 od Mysłowic do Bielska-Białej   

W maju br. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 Oświęcim – Dankowice o długości 15,1 km, a 3 sierpnia br. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka o długości 12 km od Dankowic do Bielska-Białej. Rozstrzygnięcie dla północnego odcinka biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia jeszcze przed nami. Aktualnie trwa postępowanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, po tym jak Krajowa Izba Odwoławcza nakazała przywrócenie firmy China State Construction Engineering Corporation Limited oraz jej oferty w postępowaniu przetargowym. 

S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza    

We wrześniu tego roku podpisaliśmy również umowę na przebudowę prawie 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza do parametrów drogi ekspresowej. Aktualnie trwa etap projektowania. Prace budowlane rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Inwestycja ma zostać zrealizowana do listopada 2023 r. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tej inwestycji w kwocie blisko 170 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.   

Całkowita wartość projektu: 302 519 189,00 zł 

Wydatki kwalifikowane: 198 117 507,69 zł  

w tym dofinansowanie unijne: 168 399 881,53 zł  

S1 – lata realizacji    

 • Pyrzowice - Podwarpie o długości 9,72 km: listopad 2018 r. – kwiecień 2021 r.   
 • Podwarpie – Dąbrowa Górnicza o długości 6,95 km: wrzesień 2020 r. – listopad 2023 r. 
 • węzeł Kosztowy (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) o długości 12,87 km w postępowaniu przetargowym, planowany okres realizacji: lata 2021 - 2024
 • węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice o długości 15,17 km: maj 2020 r. – sierpień 2023 r.
 • Dankowice – węzeł Suchy potok (z węzłem) o długości 12,02 km: sierpień 2020 r. – listopad 2023 r.  
 • Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki) o długości 8,5 km: październik 2019 r. – sierpień 2023 r.   

Budowa obwodnic w ramach PBDK  

DK78 Poręba - Zawiercie   

Całość podzielona została na dwa zadania. 23 października br. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pierwszego odcinka obwodnicy biegnącej przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów o długości 16,7 km. Ta część obwodnicy jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Jej realizację rozpoczęliśmy w 2019 r., a zakończenie przewidziano w 2023 r. 21 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (Kromołów – Żerkowice) o długości ok. 7,7 km. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej Buduj.    

Budowa obwodnic w ramach Programu budowy 100 obwodnic   

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia tego rządowego Programu. W województwie śląskim powstanie pięć obwodnic. Obwodnice Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46, Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78, powstaną w systemie Projektuj i buduj. Pozostałe trzy - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 - w systemie tradycyjnym - Buduj.   

Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.   

Mamy umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla ponad 25 kilometrów trzech obwodnic: Szczekocin i Goleniów, Kroczyc i Pradeł 

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78   

27 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 110 miesięcy, na co składają się 24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Kolejne 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, natomiast 79 miesięcy będzie trwało pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km.   

Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78    

25 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 109 miesięcy, na co składają się: 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km.    

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78    

25 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się: 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).  Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km.    

Dokumentacja w przetargu  

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46   

19 października 2020 r. ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem tej decyzji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło osiem ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 720 300,03 zł. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) o wartości 3 999 929,25 zł. Najdroższą ofertę wyceniono na ponad 6 mln zł. Trwa analiza złożonej dokumentacji ofertowej. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025 – 2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km.    

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78   

30 października 2020 r. wszczęliśmy postępowanie przetargowe na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło dwanaście ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 006 476,95 zł. Najtańszą ofertę złożyło biuro projektowe Mosty Katowice z Katowic o wartości 4 173 390 zł. Najdroższą ofertę wyceniono na ponad 9,3 mln zł. Trwa analiza złożonej dokumentacji ofertowej. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie i Świerklaniec przewidziano w latach 2020 – 2024.  Realizacja inwestycji powinna się odbyć w latach 2025 – 2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 12 km.   

Inne zadania w ramach PBDK  

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na drodze krajowej nr 46 w miejscowości Lisowice  

17 grudnia br. zakończyliśmy budowę ciągu pieszo-rowerowego na DK46 w Lisowicach. To zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 2 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Larix z Lublińca. Wartość inwestycji wyniosła 2 303 084,04 zł. Zakres zamówienia objął m.in. budowę sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na wschodnim wlocie skrzyżowania drogi krajowej z ulicami Mickiewicza, Dolną i Nową w Lisowicach, dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy jezdni, oddzielonego od jezdni ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie drogi krajowej od ul. Nowej w Lisowicach do ronda w Lipiach Śląskich.   

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK91 w Kłomnicach i Witkowicach  

7 grudnia br. uruchomiliśmy sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu DK91 z ul. Sądową i ul. Zdrowską w Kłomnicach oraz z ul. Główną w Witkowicach. Ich wykonanie było możliwe dzięki sfinansowaniu tej inwestycji ze środków ogólnej rezerwy budżetowej przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów. Wraz z sygnalizacjami wybudowano doświetlenie przejść dla pieszych, a w Witkowicach dobudowano również dojście do miejsc przekraczania drogi krajowej przez pieszych. Wcześniej, 16 listopada br., w rejonie dwóch skrzyżowań zastąpiliśmy zamontowane na wysięgniku znaki D-6 „Przejście dla pieszych” z żółtym światłem pulsacyjnym na wzbudzane sygnalizacje świetlne. Przebudowa tych urządzeń bezpieczeństwa ruchu miała miejsce w Kłomnicach na skrzyżowaniu z ul. Księżą i ul. Bartkowicką w rejonie szkoły podstawowej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową przy kościele. Wartość tych zadań to 1 231 230,00 zł.   

Co jeszcze projektujemy i przygotowujemy?   

Obecnie najważniejszymi przygotowywanymi inwestycjami są budowy S11 oraz drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia.   

S11 granica woj. opolskiego i śląskiego – autostrada A1

Trwają intensywne prace projektowe dla drogi ekspresowej S11 pomiędzy granicą woj. opolskiego i śląskiego a Tarnowskimi Górami i autostradą A1 (o długości ok. 62 km). Zakończenie budowy przewidujemy w 2026 r. Aktualnie jesteśmy na etapie wytyczania przebiegu tej drogi. Opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały do wniosku o wydanie DŚU.  Planowana droga ekspresowa S11 obejmuje dwa odcinki:     

• od granicy z woj. opolskim do obwodnicy Tarnowskich Gór (granica powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego), długości około 28 km 

• obwodnica Tarnowskich Gór, od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła autostradowego A1 Piekary Śląskie, długości około 37 km 

Ostateczne długości odcinków będą wynikać z przyjętych do realizacji wariantów. 

W ramach prac projektowych zostały opracowane cztery warianty przebiegu drogi. Zostały one przedstawione na spotkaniach informacyjnych samorządom, przez które przebiegają możliwe warianty trasy, jak również podczas spotkań w ramach spotkań informacyjnych. Zebrane wnioski pozwoliły na wypracowanie optymalnych przebiegów wariantów trasy, uwzględniających uwarunkowania lokalne związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu jak i oczekiwaniami społecznymi. W wyniku tych spotkań dokonano korekty przebiegu trasy. W chwili obecnej wykonywane są odwierty geologiczne niezbędne do wykonania opracowań z zakresu hydrogeologii i geotechniki.   

Realizujemy również Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych    

Integralną część rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych stanowią zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Celem tego Programu jest wyeliminowanie z infrastruktury drogowej tak realnych, jak i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w konsekwencji osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Obejmuje realizację zadań mających na celu likwidację miejsc lub odcinków, na których występuje zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.    

Przygotowujemy do realizacji następujące zadania:    

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK11 na odcinku Sieraków - Ciasna. Planujemy wszczęcie postępowania przetargowego w najbliższych dniach. Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2021 - 2022.    
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK44 na odcinku Paniówki – Mikołów. Planujemy wszczęcie postępowania przetargowego w najbliższych dniach. Realizację tego zadania zaplanowano w 2021 r. 
 • budowa chodnika w ciągu DK45 na odcinku Roszków - Tworków. Realizację tego zadania zaplanowano w 2022 r.   
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w Raciborzu. Planujemy wszczęcie postępowania przetargowego w najbliższych dniach. Realizację tego zadania zaplanowano   
 • w 2022 r.   
 • budowa chodnika w ciągu DK78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce. Realizację tego zadania zaplanowano w 2021 r.

Przygotowujemy również do realizacji zadania na sieci drogowej takie jak rozbudowy, przebudowy istniejących dróg krajowych oraz obiektów mostowych w ciągu tych dróg.    

Źródło: GDDKiA Katowice