AKTUALNOŚCI KOMUNIKACJA

GDDKiA zleciła opracowanie map akustycznych

559 kilometrów dróg krajowych, ekspresowych i autostrad obejmą mapy akustyczne, które do czerwca 2022 roku przygotuje wyłonione w przetargu konsorcjum. Prace zleciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. 

Zdanie musi zostać wykonane, bo tak nakazuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Takie pomiary wykonywane są w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Konsorcjum przygotuje mapy za blisko 362 tys. zł. 

/ŁP/

Foto: GDDKiA Katowice