KOMUNIKACJA PROMOWANE

Gigantyczna inwestycja PKP PLK pod lupą inspektorów

Modernizacja połączenia kolejowego między Chorzowem, Bytomiem i Nakłem Śląskim została objęta nadzorem. Dzięki temu jedna z największych inwestycji PKP PLK w regionie będzie miała zapewnioną sprawną realizację – właściwe zarządzanie, terminowe wykonanie.

Umowę na pełnienie nadzoru podpisano w poniedziałek, 22 lutego. Opiewa na 11 mln zł. Zadaniem inspektorów będzie trzymanie w ryzach i dopięcie inwestycji za 1,2 mld zł. W ramach modernizacji planuje się wymianę torowiska i trakcji na odcinku 80 km. Na trasie zaplanowano budowę i przebudowę 29 obiektów, m.in. wiaduktów kolejowych w Radzionkowie i Świętochłowicach.

– Dla podróżnych efektem inwestycji będzie większa dostępność kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i nowych peronów na stacjach: Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Bytom Karb, Radzionków oraz przystankach Bytom Północ i Radzionków Rojca. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Komfort podróży zwiększy nowe nagłośnienie, oświetlenie, czytelne oznakowanie, a także ławki i wiaty. Na stacji Bytom przewidziano odnowienie wiaty nad peronami – informuje Katarzyna Głowacka, z zespołu prasowego PKP PLK.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A między Chorzowem a Nakłem Śląskim ma już zapewniony wymagany nadzór. To ważne dla projektu, który zwiększa dostępność do podróży koleją w województwie śląskimi i służy rozwojowi znaczącej trasy towarowej oraz sprzyja zwiększeniu przyjaznego dla środowiska środka transportu. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej punktualną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Inwestycja jest na etapie prac projektowych, które zaplanowano do końca 2021 roku. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2022-2024.

/ŁP/

Foto: PKP PLK