EKONOMIA GŁÓWNA

Gminy górskie także z rządowym wsparciem. Już wcześniej zarząd województwa uruchomił własne środki

Ponad 86 mln złotych trafi do gmin górskich z regionu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych! Środki z programu mają na celu pomoc terenom górskim w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19. Ogromną rolę w odbudowie turystyki w regionie pełni także “Śląski Pakiet dla Turystyki”, którego inicjatorem jest marszałek Jakub Chełstowski.

W województwie śląskim wsparcie w wysokości w sumie 86 259 586,21 zł otrzymają wszystkie gminy, które mogły się o nie ubiegać. A są to: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilkowice, Brenna, Goleszów, Istebna, Ustroń, Wisła, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Żywiec.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru dla gmin górskich będzie mogło zostać przeznaczone są na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi. Gminy mogły się ubiegać o wsparcie w szczególności na budowę, rozbudowę lub przebudowę:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
  • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  • infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.

Śląski Pakiet dla Turystyki już działa

Urząd Marszałkowski i Sejmik Śląski mocno zaangażowały się już w odbudowę branży turystycznej w regionie. Służyć ma temu specjalny program “Śląski Pakiet dla Turystyki”. 12 gmin otrzymało od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafi w sumie 8 mln zł. Symboliczne czeki wręczono 17 lutego w Szczyrku.

Pomoc będzie miała formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych.

Czeki samorządowcom przekazali: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz radni: Agnieszka Biegun, Ewa Żak i Stanisław Baczyński.
Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski

– Zgodnie z zapowiedzią, już w pierwszym kwartale bieżącego roku, rozpoczynamy realizację programu wsparcia dla gmin, które w dużej mierze utrzymują się z turystyki, ale pandemia mocno tą działalność ograniczyła. Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy pomocy, która zagwarantuje im w miarę szybkie przywrócenie ruchu turystycznego na poziomie odpowiednim do stabilnego funkcjonowania. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy – powiedział marszałek Jakub Chełstowski

– Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Budżety naszych gmin, często opierających je na turystyce, mocno ucierpiały. Pomoc nadeszła z województwa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – zaakcentował Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku.

Warto przypomnieć, że w styczniu Sejmik Śląski przyjął uchwałę o wsparciu gmin, dla których turystyka jest jedną z kluczowych branż gwarantujących wpływy do budżetu. Wzorem ubiegłego roku branża otrzyma zastrzyk, ale kwota pomocy będzie znacznie wyższa, bo wyniesie aż 84 mln zł. Pakiet zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Na początek pomiędzy gminy została rozdzielona kwota 8 mln zł. Szczyrk zostanie wsparty kwotą 2 mln zł. Pomoc tej samej wielkości otrzyma również Wisła, 1 mln zł dostanie Ustroń, po 500 tys. zł gminy Istebna, Jeleśnia i Bielsko-Biała, 477 tys. zł otrzymają Wilkowice, 300 tys. zł Węgierska Górka, 298 tys. zł zasili budżet gminy Brenna, 200 tys. zł trafi do gminy Jaworze, 125 tys. zł do Rajczy i 100 tys. zł do Gilowic.

W Wiśle dzięki tym środkom powstanie parking w obrębie kompleksu Jonidło oraz posadowienie obiektu modułowego Centrum Edukacji Ekologicznej, zostanie także przebudowana kładka w Parku Kopczyńskiego. W Szczyrku przebudowany zostanie kompleks sportowy przy ulicy Sosnowej, zagospodarowany Park „Zwierzyniec” i doposażone strefy aktywnego wypoczynku. W Ustroniu powstanie tężnia miejska, w Istebnej Pump Track, w Jeleśni centrum przesiadkowe. W Bielsku-Białej zostaną wybudowane parkingi przy szlakach turystycznych, w Węgierskiej Górce zostaną zmodernizowane rekreacyjne przestrzenie publiczne.

W ubiegłym roku województwo wsparło gminy turystyczne kwotą 3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów, województwo dofinansowało 477 wydarzeń, a kampanie społeczne promujące turystykę uzyskały blisko 30 mln zasięgu.

PM
źródło: UMWŚ, ŚUW, KPRM