AKTUALNOŚCI

Górnicy zgodzili się na obniżkę pensji

Górnicy pracować będą o jeden dzień mniej w tygodniu i otrzymają 20 proc. niższe wynagrodzenia. To efekt porozumienia związków zawodowych z zarządem PGG, które będzie obowiązywało wstępnie przez miesiąc.

– Porozumienie obowiązywać będzie na jeden miesiąc. Umożliwi skorzystanie przez spółkę z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. W dokumencie znalazł się zapis, że do 10 czerwca zarząd PGG przedstawi plan funkcjonowania spółki do końca roku. To warunek o który postulowaliśmy – poinformował Przemysław Skupin z Sierpnia’80.

Nie jest jednak wykluczone, że porozumienie będzie obowiązywało przez dwa kolejne miesiące. Górnicy otrzymają wynagrodzenie proporcjonalne do obniżonego wymiaru czasu pracy – składniki wynagrodzeń określone stawkami miesięcznymi ulegają pomniejszeniu w okresie obowiązywania porozumienia o 20 proc. [Ilustracja: freepik]