EKONOMIA GŁÓWNA

II edycja Polskiego Ładu. 336 inwestycji do zrealizowania na Śląsku

Do województwa śląskiego trafi 2 443 342 039,13 zł. Zrealizowanych zostanie 336 inwestycji!

Do jednostek samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład trafi łącznie 30 mld zł. Zrealizowanych zostanie pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. W naszym regionie wsparcie otrzyma 336 projektów, w tym dwa województwa śląskiego.

Wspomniane zadania dotyczą inwestycji w infrastrukturę drogową. Pierwszy projekt dotyczy przebudowy DW nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1, a drugi rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW906 w miejscowości Lubliniec.

– Drodzy samorządowcy, życzę Wam, życzę wszystkim mieszkańcom, żeby te inwestycje: w szpitale, boiska, ośrodki sportowe, instytucje kultury, drogi i miejsca pracy, tak jak obiecaliśmy rok temu, tworzymy setki tysięcy nowych miejsc pracy, także dla tych, którzy wracają z zagranicy. Życzę Wam wszystkim, żeby one ubogacały wasze, nasze lokalne ojczyzny, żeby piękniały – powiedział Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

Duże wsparcie trafi do gmin z województwa śląskiego. Miasto Katowice otrzyma prawie 77 mln zł, Ruda Śląska 65 mln zł, Siemianowice Śląskie 35 mln zł, Świętochłowice blisko 30 mln zł, czy Piekary Śląskie 23,5 mln zł.

– Następna pula środków z budżetu państwa trafi do samorządów na inwestycje, które służą mieszkańcom. Dzięki bardzo dobrej współpracy rządu premiera Mateusza Morawieckiego i samorządów będzie można realizować zadania przyczyniające się do rozwoju społeczności lokalnych. Potrzebne są dziś takie właśnie inicjatywy, aby dać kolejny impuls gospodarce – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 roku i trwała do 11 marca 2022 roku. W skali kraju w ramach tego naboru przekazane zostaną fundusze na budowę lub modernizację m.in.: ponad 3,5 tys. km dróg, ponad 5 tys. km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi), ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych, ponad 20 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej. Najwięcej środków samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową – 47,3 proc., wodno-kanalizacyjną – 16,1 proc. i sportową – 8,3 proc.

Źródło: UMWŚ