KOMUNIKACJA PROMOWANE

Jaki będzie przebieg obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca

Pomiędzy 9 a 19 maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi pięć spotkań informacyjnych dotyczących przebiegu obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78. Projektanci i przedstawiciele GDDKiA przedstawią szczegółowo proponowane warianty przebiegu trasy oraz odpowiedzą na wszystkie pytania. W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu, każdy może zgłosić swoje ewentualne uwagi lub sugestie.

Celem spotkań jest dotarcie z informacjami o przyszłej obwodnicy do lokalnych społeczności, co pozwoli sprawnie przeprowadzić proces przygotowawczy. GDDKiA jest otwarta na współpracę i liczy na głosy oraz uwagi samorządów, oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych budową obwodnicy.  Wcześniej, w marcu br., podobne spotkania informacyjne przeprowadziliśmy, aby omówić i zapoznać zainteresowanych z przebiegiem obwodnicy Blachowni i Herby w ciągu drogi krajowej nr 46. 

Terminy spotkań 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 maja (poniedziałek) i rozpocznie się o godzinie 17 w Domu Kultury w Sączowie, przy ul. Wolności 61a. Następne spotkanie zaplanowano 12 maja (czwartek) o godzinie 17 w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarowice, przy ul. Zwycięstwa 17 w Tąpkowicach. Kolejne spotkanie wyznaczono na 16 maja (poniedziałek) o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu przy ul. Główna 52 w Nakle Śląskim. Natomiast 18 maja (środa) o godzinie 17 spotkanie informacyjne zorganizowane zostanie w Miasteczku Śląskim w Miejskim Ośrodku Kultury, przy ul. Srebrnej 24. Ostanie spotkanie zaplanowano 19 maja (czwartek). Rozpocznie się ono o godzinie 17 w pokoju nr 40 w Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

12 maja 2021 r. podpisano umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025-2028. Długość obwodnicy wyniesie niemal 12 km. Materiały informacyjne dotyczące przedsięwzięcia są dostępne na stronie obwodnica-nakla-i-swierklanca.pl.

Lokalizacja Inwestycji 

Początek obwodnicy zaplanowano po zachodniej stronie Zalewu Chechło-Nakło, na przecięciu planowanej drogi ekspresowej S11 z drogą wojewódzką nr 908. W tym miejscu zaplanowano węzeł drogowy, a wszystkie warianty przebiegu obwodnicy od północy omijają zalew, Nakło i Świerklaniec. Koniec obwodnicy przewidziano jako czwarty wlot na istniejącym węźle Pyrzowice, stanowiącym skrzyżowanie autostrady A1 z drogą ekspresową S1. 

Cel inwestycji 

Podstawowe cele budowy obwodnicy to wyprowadzenie z obszarów miejskich ruchu tranzytowego, dzięki czemu nastąpi poprawa przepustowości i warunków ruchu na sieci dróg w Nakle Śląskim i Świerklańcu. Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej 78 zapewni wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego. Uzyskamy również poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków życia mieszkańców. Nowa infrastruktura drogowa zwiększy również atrakcyjność gospodarczą otaczających ją terenów. 

Inwestycje w ramach Programu budowy 100 obwodnic  

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W województwie śląskim powstanie pięć obwodnic – Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 powstaną w systemie Projektuj i buduj. Pozostałe trzy – Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 – w systemie tradycyjnym. Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.