AKTUALNOŚCI KOMUNIKACJA

Katowice. Czasowe zamknięcie fragmentu ul. Obrońców Westerplatte

W związku z remontem wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, od 27 listopada (od północy) do 29 listopada br. (do godz. 4) zamknięty zostanie przejazd pod tym wiaduktem, co będzie skutkowało zmianą organizacji ruchu w tym rejonie. 

Ruch tramwajowy w obu kierunkach będzie prowadzony bez zmian. Linia autobusowa nr 44 będzie kursowała po wytyczonej trasie objazdowej: w kierunku Mysłowic – autobusy tej linii, po obsłudze przystanku „Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking” skierowane zostaną ulicą Bagienną (DK79), z obsługą przystanku „Wilhelmina Krakowska”[nż], „Wilhelmina Zespół Szkół”, „Wilhelmina Skrzyżowanie’’, Lwowską, do włączenia się na swoją stałą trasę przejazdu na przystanku „Janów Lwowska Szkoła”;w kierunku Zawodzia – autobusy tej linii, po obsłudze przystanku „Janów Lwowska Szkoła”, skierowane zostaną ulicami: Lwowską, łącznicą do ulicy Bagiennej (DK79), z obsługą przystanków: „Wilhelmina Skrzyżowanie”, „Wilhelmina Zespół Szkół”, do włączenia się na swoją stałą trasę na przystanku „Zawodzie Zajezdnia”. 
Nie będą obsługiwane dwukierunkowo przystanki: „Szopienice Roździeńska’’, ,,Burowiec”, „Szopienice Bednorza”, „Szopienice Kościół”, „Szopienice PKP”, „Wilhelmina Skrzyżowanie”.
Więcej informacji na stronie ZTM – https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2242/