AKTUALNOŚCI EKOLOGIA

Katowice: łatwiej wymienisz starego kopciucha

Marcin Krupa, prezydent Katowic podpisał zarządzenie, dzięki któremu mieszkańcy łatwiej będą mogli wymienić stare piece w swoich domach. By starać się o dofinansowanie od miasta lokatorzy nie muszą już wykładać całej kwoty na nowe źródło ciepła. O wsparcie można starać się szybciej.

W sprawie pomaga cesja. Będzie ułatwieniem dla osób, które w całości nie mogą pokryć kosztów zakupu i wymiany kotła, pieca. – Standardowo osoba wnioskująca o dotację po zrealizowaniu inwestycji i rozliczeniu kosztów poniesionych nakładów, kwotę dotacji otrzymuje przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji. Oznacza to dla mieszkańca poniesienie realnych kosztów inwestycji przed otrzymaniem pieniędzy z dotacji. Dzięki wprowadzanemu rozwiązaniu w postaci cesji, kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto wykonawcy na podstawie zawartej umowy cesji pomiędzy inwestorem a wykonawcą instalacji. Oczywiście taka cesja wymaga akceptacji ze strony Urzędu – mówi Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska w katowickim magistracie.

W latach 2015-2020 w Katowicach za kwotę 42,1 mln zł wymieniono 4865 źródeł ciepła. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

/ŁP/

Foto: pixabay.com