AKTUALNOŚCI KOLEJE ŚLĄSKIE

Koleje Śląskie. Kierunek na weekend: Imielin i Chełm Śląski

Chełm Śląski, czyli wschodnie rubieże Górnego Śląska, bywacie tam w celach turystycznych? Jeżeli nie, to czas najwyższy wybrać się linią S31 w podróż w kierunku nieodkrytego!

Na wschód!

Imielin i Chełm Śląski to bardzo interesujący, niewielki obszar graniczny Górnego Śląska, który stanowi bezprecedensowy przykład wielokulturowości i mieszania się kultur pogranicza. Na skutek wydarzeń historycznych z przełomu XIV i XV wieku, wieś Imielin i Chełm trafiły we władanie biskupów krakowskich. Nie stanowiły administracyjnej części Królestwa Polskiego, ale obszar Korony Świętego Wacława, którym zarządzali biskupi w nieodległego Krakowa. Na skutek takiego układu własnościowego do dziś w Imielinie oraz w Chełmie Śląskim tradycyjnym strojem ludowym jest strój krakowski. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii tradycji kulinarnej, czy tożsamości historycznej. Dodatkowo jeszcze do XIX wieku tutejsze parafie należały do diecezji krakowskiej. Dopiero po dokonaniu rozbiorów znajdującej się tuż za Przemszą Rzeczypospolitej Obojga Narodów tutejsza parafia stała się częścią diecezji wrocławskiej – śląskiej.

Na obszarze Chełmu Śląskiego oraz Imielina znajdziecie kilka interesujących miejsc oraz obiektów przyrodniczych, które warto zobaczyć, wysiadając na stacji Chełm Śląski!

Smutna Góra

Jednym z takich miejsc jest Smutna Góra. W 1831 roku Chełm Wielki nawiedziła epidemia cholery, która dziesiątkowała miejscową ludność. Ciała zmarłych nie wolno było grzebać na parafialnym cmentarzu, gdyż obawiano się zatrucia wody studziennej. Z tego powodu wywożono je na drabiniastych wozach i grzebano na północno-wschodniej części Łysej Góry, której nazwę w związku z pochówkiem osób epidemii zmieniono na Smutna Górę. Nazwa ta pozostała do dnia dzisiejszego.

W miejscu powstałego cmentarza cholerycznego mieszkańcy Chełmu wznieśli w 1831 roku Krzyż Męki Pańskiej w charakterystycznym stylu krakowskim, na którym widnieje napis wspominający epidemię oraz krótką modlitwę. Dodatkowo wymieniający ówczesnego wójta wsi, Woyciecha Mockowskiego. Według kroniki kościelnej epidemia trwała do 1836 roku i zatrzymała się w dniu i w miejscu, w którym mieszkańcy Chełmu postawili figurę Matki Boskiej miażdżącej stopami węża. Figura ta stoi do dnia dzisiejszego przy ul. Śląskiej. Krzyż był konserwowany w 1998 roku, a z okolic Smutnej Góry roztacza się fenomenalna panorama Beskidu Śląskiego, Małego oraz Żywieckiego!

Zbiornik Dziećkowice

Zbiornik Dziećkowice  to obszar dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów posadzkowych. W tym miejscu został utworzony największy pod względem pojemności obiekt na Wyżynie Śląskiej, wśród zalewów antropogenicznych województwa śląskiego to czwarty pod względem pojemności maksymalnej zbiornik po Goczałkowickim, Dzierżno Duże oraz Żywieckim.

Objętość wodna zbiornika Dziećkowice przy maksymalnym piętrzeniu do rzędnej 234,5 m n.p.m. i powierzchni 7,3 km² – wynosi 52,8 mln m³, dodatkowo jest jednym z najczystszych zbiorników województwa śląskiego!

Źródło: KŚ