EKONOMIA GŁÓWNA

Kolejne czeki w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki rozdane

Przedstawiciele firm odebrali w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego symboliczne czeki. Zwiększona o 14 milionów złotych alokacja dla III rundy konkursu pozwoliła na wsparcie łącznie 37 wniosków o dofinansowanie.

– Bez wsparcia ze strony województwa trudno byłoby nie tylko rozwijać nadal działalność, ale samo utrzymanie się na rynku byłoby dużo trudniejsze – przekonuje Rafał Sucha, dyrektor finansowy firmy Flukar, sygnującej projekt Blue Line Oil polegający w praktyce na produkcji oleju w ekologicznym opakowaniu.

– Pozwoli to na uruchomienie sprzedaży produktów, w tym oleju uzyskanego z recyklingu oleju przepracowanego, w nowoczesnych, innowacyjnych opakowaniach ekologicznych typu Bag in Box. Zmieniamy opakowania plastikowe, na kartonowe – dodaje Rafał Suchan.

Cieszymy się, że stale możemy zwiększać środki, które w praktyce bardzo pomogą przedsiębiorcom, którzy w okresie trwania pandemii musieli borykać się z wieloma problemami. Często ich dalsza działalność stała pod znakiem zapytania. Konkursy w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki cieszyły się ogromną popularnością, ale to także świadczy o aktywności przedsiębiorców

mówi wicemarszałek województwa, Wojciech Kałuża.

Podmioty otrzymały środki na podstawie procedury odwoławczej dla III rundy konkursu „Inwestycje w MŚP” w ramach naboru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki (III Filar, konkurs ubiegłoroczny 28.04-24.06.2020). Zwiększona o 14 milionów złotych alokacja dla III rundy konkursu pozwoliła na wsparcie łącznie 37 wniosków o dofinansowanie, w tym: 30 złożonych przez mikro i małe przedsiębiorstwa oraz 7 wniosków złożonych przez średnie przedsiębiorstwa. Ostatecznie III runda zamyka się dofinansowaniem dla 113 mikro i małych firm oraz 22 średnich.

– Zainteresowanie wśród firm akurat tymi propozycjami finansowania było ogromne. W ramach czterech rund wpłynęło ponad 2200 wniosków – najwięcej w historii, a okres programowania na lata 2014-2020 właśnie się kończy. Łączna liczba przedsiębiorstw, które w ramach tego konkursu realizują przedsięwzięcia z unijnym dofinansowaniem wynosi 593, a kwota przyznana na ten cel przekroczyła 410 mln złotych – mówi Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Przypomnijmy, że konkurs ten dotyczył przede wszystkim dofinansowania inwestycji – zakupu nowych i używanych środków trwałych, urządzeń podnoszących jakość usług, często również inwestycji dających możliwość przebranżowienia, dywersyfikacji działalności ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. Dotacjom towarzyszyło również wsparcie w zakresie utrzymania zatrudnienia oraz bieżących kosztów prowadzenia firmy. Ogółem Śląski Pakiet dla Gospodarki wyniósł aż 1,4 miliarda złotych. Powstał on w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu regionu. Pakiet podzielono na pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne i inwestycje w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (360 mln zł). W realizację Pakietu zaangażowanych zostało pięć instytucji: Fundusz Górnośląski, Wojewódzki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł.

Samorząd województwa pomógł także branży turystycznej, która ogółem otrzyma wsparcie na kwotę 87,5 mln zł. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku była to 3,5 mln zł. Do 18 maja przedsiębiorcy z regionu mogli składać wnioski w przeznaczonym dla branży turystycznej konkursie „Inwestycje w MŚP”, którego alokacja wynosi 76 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym naborze wynosi 500 tys. złotych, minimalna 50 tys. zł.

Źródło: slaskie.pl