AKTUALNOŚCI EKONOMIA

Kopalnia biznesu! Sięgnij po dotację na rozkręcenie działalności

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności nawet do 38 650,00 zł. Zostań swoim własnym szefem!

Pandemia COVID-19 i idące za tym zamrożenie gospodarki, m.in. w branży hotelarskiej, turystycznej, czy też gastronomicznej, spowodowała liczne zwolnienia pracowników zarówno tych etatowych, jak i pracujących w ramach umów cywilnoprawnych. W szczególności zwolnienia dotknęły młodych pracowników, najmniej doświadczonych i z najmniejszą perspektywą na znalezienie wysokiej jakości zatrudnienia. Dlatego też Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina wyszli naprzeciw oczekiwaniom osób młodych z projektem pt. „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt daje szansę osobom młodym na założenie własnej działalności bez konieczności posiadania własnych środków finansowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, która nie kształci się (w trybie stacjonarnym) i nie szkoli;
 • zamieszkuje na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego i deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze. (Obszar subregionu centralnego województwa śląskiego obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze);
 • utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nieleżących po stronie pracownika (np. z powodu nieprzedłużenia lub rozwiązania umowy (o pracę/zlecenia/dzieło), likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).

Jakie wsparcie można uzyskać?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
 • wsparcie finansowe nawet do 38.650,00 zł, w tym:
  • 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
  • do 2.600,00 zł netto/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym m.in. ZUS, paliwo, księgowość, wynajem powierzchni itp.).

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

W terminie naboru należy złożyć Formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie projektu, poprzez jedną z form, o której mowa w informacji o naborze lub Regulaminie rekrutacji uczestników. Informacja o aktualnych naborach znajduje się w zakładce NABORY.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie IV 2021 – III 2023.

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188,
40-203 Katowice

TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu]
E-MAIL: kopalniabiznesu@rfp.pl

Źródło: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy