AKTUALNOŚCI ZDROWIE

Kroplówka liczona w milionach

Szpital Specjalistyczny w Rybniku zostanie zasilony kwotą 15 mln zł, z kolei do placówek w Bielsku-Białej i Częstochowie trafi po 5 mln zł. Pieniądze pozwolą na uregulowanie zaległych zobowiązań.

W trudnym położeniu znajduje się zwłaszcza Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku. Dla przypomnienia, w lipcu w Sali Sejmu Śląskiego odbyły się obrady Okrągłego Stołu dotyczące sytuacji w placówce. Problemy rybnickiego szpitala narastały od wielu lat, niemniej placówka cały czas otrzymuje wsparcie z budżetu województwa. W latach 2018–2020 było to 49,2 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 9,7 mln zł na inwestycje. Z funduszy UE pozyskano 22,4 mln zł.

 – Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi rybnickiego szpitala, które zapadły przy Okrągłym Stole, przekazujemy 15 mln zł tytułem wsparcia. Sejmik znakomitą większością głosów przyjął uchwałę w tej sprawie, za co radnym serdecznie dziękuję. Szczególnie osobom związanym z tą ziemią, wicemarszałkowi Wojciechowi Kałuży oraz radnym Julii Kloc, Jackowi Świerkockiemu, Jarosławowi Szczęsnemu i Stanisławowi Jaszczukowi. To pokazuje że samorząd wojewódzki mocno wspiera szpital w Rybniku. Pieniądze trafią nie tylko na bieżącą działalność, przyszłością placówki są także inwestycje, które będą realizowane w oparciu o środki unijne. Mam nadzieję, że samorząd lokalny Miasta Rybnika włączy się do pomocy szpitalowi, zwłaszcza, że sporo ponad połowa jego pacjentów pochodzi właśnie stąd i okolic. Ze swej strony jestem gotowy do rozmów i dalszej pomocy – powiedział marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Na inwestycje w szpitalu trafi dodatkowo 20 mln zł. Z funduszy unijnych zostaną pozyskane środki na budowę nowoczesnego oddziału onkologicznego. – Rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską są już zaawansowane – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Aby wyjść na prostą, szpital musiał szukać oszczędności. Jedną z form było wypowiedzenie porozumienia za tzw. „zejścia z dyżurów” dla lekarzy i rezydentów.

 – Pamiętajmy, że nie mówimy o wypowiedzeniach umów o pracę, jak to często jest przedstawiane, a o wypowiedzeniu warunków płacy. To jest wypowiedzenie porozumienia, które zawarły dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala. Wypowiedzenia dotyczą tzw. „zejścia z dyżurów”, które były gratyfikowane. Natomiast uchwałą Sądu Najwyższego z 2014 roku jest jednoznaczne stwierdzone, że za „zejście po dyżurze” pobieranie wynagrodzenia jest niezasadne, bo to jest czas, który nie został przepracowany. Jest zatem niezgodne z prawem. Takie porozumienie zostało podpisane przez Związek Zawodowy Lekarzy i Anestezjologów w marcu 2018 roku. Z tego porozumienia wynika, że można je wypowiedzieć z okresem jednego miesiąca. My rozłożyliśmy to w czasie, dając np. trzymiesięczny okres – przypomniała w lipcu podczas obrad Okrągłego Stołu dyrektor Ewa Fica.

Pomoc udzielona placówce przez województwo umożliwi jej działalność i przyczyni się do poprawy finansowej płynności.

 – To wsparcie daje nam duże powody do optymizmu. Rybnicka placówka ma w sobie ogromny potencjał – podsumowuje Ewa Fica, dyrektor szpitala.

LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 złożył w sumie 8 wniosków o dofinansowanie. Dla czterech projektów pozyskał wsparcie w łącznej kwocie ok. 32 mln zł, a projekty są w trakcie realizacji:

  • Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury (dofinansowanie UE wynosi ponad 8,6 mln zł),
  • Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów (dofinansowanie UE wynosi ponad 6,5 mln zł)
  • Termomodernizacja obiektów (dofinansowanie UE to ponad 8,3 mln zł),
  • eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych (dofinansowanie UE przekroczy kwotę 7,9 mln zł)

Na liście rezerwowej znajduje się jeden projekt: Satysfakcja pacjenta naszym priorytetem – nowe technologie w ramach cyfrowe śląskie – wnioskowane dofinansowanie UE to ponad 7,2 mln zł. Przyjęty i procedowany jest jeden projekt: minimum ryzyka dla pracownika – wnioskowane dofinansowanie UE wynosi 417 806,87 zł. Ponadto dwa projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia: Poprawa funkcjonalności i jakości świadczonych usług medycznych oraz wzrost dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia onkologicznego poprzez modernizację infrastruktury zdrowotnej – (planowane dofinansowanie UE wynosiło ponad 17 mln zł) i termomodernizacja obiektów (dofinansowanie UE miało przekroczyć kwotę 5 mln zł)

Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego

Sytuacja w rybnickim szpitalu specjalistycznym rzeczywiście nie była najlepsza, ale jak już wielokrotnie zaakcentowano, były to problemy, które nie pojawiły się przed kilkoma tygodniami czy miesiącami, ale jak wiemy – narastały one przez lata. Zarząd województwa na bieżąco monitoruje działalność podległych mu jednostek służby zdrowia, w tym przede wszystkim właśnie szpitali. Przypomnijmy, że służba zdrowia w Województwie Śląskim została zasilona rekordową kwotą ponad 300 mln zł tytułem walki z COVID-19 i jego skutkami. Są to środki, które trafiły także na inwestycje w poszczególnych szpitalach. Tak też dzieje się w tej chwili w Rybniku. Szpital, mimo swojej ciągle trudnej sytuacji finansowej, pozyskał aż 32 mln zł unijnego wsparcia na realizację projektów, które w praktyce poprawią standard leczenia i komfort pacjentów przebywających w placówce.

Jarosław Szczęsny, radny Sejmiku województwa

Wspólnie staramy się pomóc w ustabilizowaniu sytuacji w rybnickim szpitalu. Uchwałą Sejmiku zostanie on wsparty kwotą 15 mln zł, co bez wątpienia pomoże w jego bieżącym funkcjonowaniu. Jestem przekonany, że wdrażany plan naprawczy sprawi, że ten największy, bardzo ważny dla regionu i miasta szpital, wyjdzie szybko na prostą. Na pewno ze swej strony dołożymy wszelkich ku temu starań.

Julia Kloc-Kondracka, radna Sejmiku

Kluczem do normalizacji sytuacji i lepszej przyszłości w rybnickim szpitalu na pewno będą inwestycje. Placówka będzie realizowała projekty na kwotę 32 mln zł, w kolejce czekają następne, co jest powodem do optymizmu i bardzo dobrym prognostykiem. Zdrowie i życie pacjentów jest zawsze wartością najwyższą. Ważny jest także ich komfort podczas leczenia.

Jacek Świerkocki, radny Sejmiku

Naszym obowiązkiem jest reakcja na potrzeby podległych nam placówek służby zdrowia. Sytuacja w rybnickim szpitalu jest powszechnie znana, ale poczynione obecnie kroki w kierunku jej stabilizacji są budujące pod kątem przyszłości placówki. Nakłady na walkę z COVID-19, największe w kraju przeznaczone przez województwo, obrazują, że jesteśmy zdeterminowani względem wsparcia dla szpitali.

Stanisław Jaszczuk, radny Sejmiku

Na bieżąco monitorujemy sytuację w tzw. „marszałkowskich” szpitalach i robimy wszystko, by zapewnić im płynność finansową. Ale potrzebne są rozwiązania systemowe które z jednej strony zmniejszą skalę wieloletnich zadłużeń, zwiększą dopływ środków, i spowodują, że dla lekarzy praca w szpitalach będzie na tyle atrakcyjna, że nie będą musieli „dorabiać” w innych placówkach.