AKTUALNOŚCI PROMOWANE

Marszałkowski Budżet Obywatelski – 120 zadań na liście do głosowania

Zakończył się kolejny etap weryfikacji zadań zgłoszonych w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego/ jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego dokonały weryfikacji prawno-technicznej 198 zadań zgłoszonych przez mieszkańców. W trakcie oceny analizowano przede wszystkim zgodność zadań z kompetencjami i zadaniami Województwa, możliwość ich wykonania oraz wysokość zaplanowanych wydatków. Sprawdzano również zgodność zgłoszonych zadań z obowiązującymi przepisami prawa.

Na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 120 zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Wśród zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane należy wymienić te, które między innymi charakteryzują się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych, jak również zadania inwestycyjne. W III edycji MBO do rozdysponowania jest 10 mln złotych, w tym 5 mln na zadania w puli EKO oraz 5 mln zł na zadania w puli REGIO. Limity kwot przeznaczonych na poszczególne podregiony zamieszczono na stronie MBO.

Lista zadań dopuszczony dostępna jest tutaj.

Źródło: bo.slaskie.pl