AKTUALNOŚCI EKONOMIA

1 kwietnia mija 5 lat od wprowadzenia przez PiS programu 500+

 1 kwietnia br. minie dokładnie 5 lat od uruchomienia programu „Rodzina 500+”. W efekcie uruchomienia programu nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB (z 1,78% PKB w 2015 r. do 4 % PKB obecnie).

– Przez cały tydzień będziemy przybliżać Państwu efekty programu, a także damy głos samym rodzinom. Zachęcam także do śledzenia naszej debaty, która odbędzie się już 31 marca – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Żeby poznać prawdziwą skalę inwestycji w rodziny, jaka dokonuje się w ramach programu „Rodzina 500+”, warto przytoczyć konkretne liczby. Od czasu uruchomienia programu to już ponad 141 mld zł, a świadczeniem wychowawczym objętych jest 6,6 mln dzieci. 500 zł miesięcznie, 6 tys. zł rocznie i nawet 108 tys. zł w dłuższej perspektywie.

  1. Urodziny programu „Rodzina 500+”

1 kwietnia br. będziemy obchodzić 5-lecie programu „Rodzina 500+”. Jednym z wydarzeń towarzyszących będzie debata online m.in. z udziałem samorządowców z woj. śląskiego .

Poprawa sytuacji rodzin na przestrzeni ostatnich pięciu lat, przyjrzenie się programowi w kontekście trendów demograficznych, a także przedstawienie punktu widzenia samych rodzin – to główne elementy debaty, która odbędzie się 31 marca o godz. 12.

Debata będzie transmitowana w mediach społecznościowych Ministerstwa Rodziny. Zapraszamy do śledzenia debaty poprzez media społecznościowe Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – YouTube, Twitter, Facebook.

FB —> https://www.facebook.com/mripsRP

TT —> https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL

YT —> https://www.youtube.com/user/MPiPSRP/

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl/rodzina

Nie zapomnij złożyć wniosku

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 lipca 2019 r. i zakończy się 31 maja 2021 r.

Od 1 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, na który będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawcego  i będzie trwał do 31 maja 2022 r.            

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy  rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  jest złożenie nowego wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną oraz
  • portal PUE ZUS.