EKONOMIA GŁÓWNA

Miliardy złotych dla Śląska! To absolutny rekord

Województwo śląskie w ramach funduszy regionalnych ma otrzymać 2,365 mld euro. Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności).

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Bierze w nich udział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Środki europejskie, które trafią do Śląska w ramach nowego okresu programowania UE, przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju regionu. Dziękuję za współpracę administracji rządowej premiera Mateusza Morawieckiego i Komisji Europejskiej w Polsce – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

Woj. śląskie będzie największym beneficjentem zarówno puli przeznaczonej na programy regionalne, ale również funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Doceniamy rolę Śląska jako przemysłowego serca Polski: daliśmy m.in. wyraz tego w dotychczasowych działaniach, jak chociażby Program dla Śląska, w który zaangażowanych jest już ponad 80 mld zł. Widzimy, że koszty transformacyjne są ogromne, ale też odpowiadamy na oczekiwania i potrzeby poprzez stawianie w różnych miejscach środków na ten cel – powiedział Waldemar Buda wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej

Umowa Partnerstwa będzie konsultowana z poszczególnymi województwami do 22 lutego. Już dziś marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski w trakcie zaplanowanej na godz. 12 konferencji zdradzi więcej szczegółów dotyczących alokacji przyznanych środków.

Przypomnijmy, że po udanym dla Polski szczycie Rady Europejskiej w lipcu 2020 r., rząd wynegocjował aż 770 mld zł. Teraz rozstrzygają się losy ogromnej części z tej puli – chodzi o 76 mld euro z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

PM