AKTUALNOŚCI EKONOMIA

Miliony euro dla śląskich miast!

Włodarze 5 miast z naszego województwa otrzymali z rąk premiera Mateusza Morawieckiego symboliczne czeki opiewające na kwotę w sumie 17,5 miliona euro. 

W ramach programu „Rozwój lokalny” śląskie miasta otrzymały 17,5 mln euro wsparcia z Funduszu Norweskiego. Program ma na celu wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą. Wsparcie będzie można wykorzystać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast. W tegorocznej edycji wyróżnione zostały miasta: Żywiec, Rydułtowy, Cieszyn, Zabrze oraz Zawiercie. Każde z nich otrzymało ponad 3,5 mln euro dofinansowania.

– Środki norweskie czy europejskie, a przede wszystkim polskie to zestaw środków, który ma wspierać rozwój w wielu miastach, tworzyć nowe perspektywy rozwoju – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Potwierdzeniem tego dobrego kierunku jest awans Polski o 8 miejsc w raporcie ONZ w kraju o zrównoważonym rozwoju – z 23. miejsca na 15.

Zwycięskie programy – integracja pokoleniowa i społeczna

Szef rządu krótko podsumował projekty, które w tym roku wygrały: – W Zawierciu postawili na rozwój gospodarczy i dobudowanie nowej infrastruktury mediów pod realizację projektów gospodarczych. Dzięki temu w Zawierciu pojawi się wiele nowych miejsc pracy. Zwyciężył bardzo ciekawy projekt w Żywcu – integracja różnych części miasta. Żywiec był jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast. Miasto poradziło sobie z tym poprzez m.in. program termomodernizacji, wymianę pieców. Bardzo dziękuję za ten program –  poprawa jakości powietrza następuje rok do roku – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Następnie dodał: – W Cieszynie wygrały projekty, które zintegrują przestrzeń dla osób starszych, podobnie jak w mieście Rydułtowy. U pani prezydent w Zabrzu realizowany będzie projekt integracji międzypokoleniowej, a więc przestrzeń do życia kulturalnego osób starszych, ale także wymiany doświadczeń między pokoleniami. Niech dzieci i młodzież uczą się od starszych, a starsi cieszą tym, że mogą razem przebywać z dziećmi.

W tym roku z województwa śląskiego zostały wyróżnione projekty:

  • Zabrze – „Miasto Przestrzenią Rozwoju”,
  • Żywiec – „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”,
  • Rydułtowy – „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”,
  • Cieszyn – „Cieszyn – miasto samowystarczalne”,
  • Zawiercie – „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”.

Polska lokalna – priorytet działań rządu

W tegorocznej edycji programu „Rozwój Lokalny” zwyciężyły projekty, które mają na celu zintegrować całe społeczeństwa w mniejszych miejscowościach. Wiele z nich dotyczy  rozwoju gospodarczego oraz wspierania lokalnych przedsiębiorców. Polska jest krajem z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej.

– Staramy się, aby w mniejszych ośrodkach można było otrzymywać duże środki na realizację najróżniejszych zadań społecznych. To była wielka praca samorządów i naszego rządu – powiedział szef rządu, dodając: – Polska lokalna, wydobycie z niej potencjału rozwojowego to zadanie numer jeden na szczycie naszych rządowych priorytetów.

Rozwój Lokalny – miliony do wykorzystania

Program “Rozwój lokalny” ma wzmocnić m. in. efektywność administracji publicznej i standardy życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Otrzymane wsparcie można wykorzystać poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza – przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny. W realizacji zapisano ograniczanie bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych miast. Miasta mogą wspierać przedsiębiorczość oraz wzmacniać lokalny rynek pracy.