AKTUALNOŚCI KULTURA

Mistrzowie śląskiej grafiki w Muzeum Śląskim

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza na wystawę czasową „Mistrzowskie narracje. Śląscy mistrzowie grafiki”, którą oglądać można w przestrzeni P -4 w budynku głównym Muzeum Śląskiego. 

„Mistrzowskie narracje. Śląscy mistrzowie grafiki” to prezentacja sztuki grona artystów związanych z Katowicami i dziejami obecnej Akademii Sztuk Pięknych. 

Od 1929 roku, kiedy to powołali pierwsze formalne stowarzyszenie artystyczne, twórców tych łączy grafika. Ekspozycja jest próbą ilustracji nie tyle historii tego środowiska, ile trwałości relacji mistrz – nauczyciel – uczeń, przywiązania do tradycji warsztatowej, technologicznej. 

Artyści, których prace pokazywane są na wystawie, sami byli uczniami, ale stali się mistrzami dla kolejnych generacji. W swoich dziełach obrazują nieustające poszukiwania nowych możliwości, a są to m.in. wizerunki powstałe w efekcie zastosowania tworzywa sztucznego jako materiału do wykonania matrycy czy dzisiaj komputerów oraz druku cyfrowego. 

Stąd tytuł, który akcentuje znaczenie mistrza jako nauczyciela, maestrii w zakresie warsztatu i obrazowania treści, jak również swobody interpretacji tego, co dzisiaj jest nieodłączną częścią nurtu site-specific

Przy tej okazji pokazujemy niewielki fragment gromadzonej przez Muzeum Śląskie w Katowicach kolekcji własnej, przedstawiającej aktywność tego środowiska.

Narracja wystawy skomponowana jest na zasadzie przenikających się „skrzydeł wiatraka”, obracających się od dosłowności realizmu po umowność abstrakcji. Akcentuje różnorodność technik. Układ odzwierciedla przestrzeń znaczeń – od klasycznego krajobrazu, wizerunku człowieka, przez widoki miasta, fantastyczną wizję podróży, po symbol, umowność i abstrakcję koloru.

Wystawa czasowa: 19.08.2021 – 4.11.2021

Kurator: Andrzej Holeczko – Kiehl

Źródło: Muzeum Śląskie