AKTUALNOŚCI KULTURA

Muzeum Śląskie: Promień z Saturna

W Muzeum Śląskim do 26 września można oglądać wystawę „Promień z Saturna. Malarstwo Teofila Ociepki”. W nawiązaniu do niej kuratorka Sonia Wilk przygotowała szereg wydarzeń towarzyszących.

Ekspozycja została przygotowana w związku ze 130. rocznicą urodzin Teofila Ociepki, która miała miejsce w tym roku. O artyście krąży wiele legend, co zachęca do przypomnienia jego prac oraz wpływu na postrzeganie zjawiska plastyki nieprofesjonalnej na Górnym Śląsku. Pozostaje on jednym z najbardziej znanych, obok Nikifora, twórców sztuki naiwnej. Prace Ociepki budzą często skrajne emocje wśród teoretyków i historyków sztuki – dla jednych są przejawem kiczu, braku umiejętności technicznych i świadomości rozwiązań formalnych, dla drugich urocze (o ile można mówić o takiej kategorii w sztuce), bezpretensjonalne i przede wszystkim szczere, gdyż nieobciążone niczym, co może ograniczać swobodę twórczą wykształconego artysty.

Wydarzenia towarzyszące

Jednym z wydarzeń towarzyszących ekspozycji są oprowadzania przygotowane przez kuratorkę. Najbliższe z nich (24.07.2021 o godzinie 14.00) będzie dotyczyło nie tylko Teofila Ociepki, ale także Erwina Sówki, którzy zostaną przedstawieni jako dwaj giganci sztuki intuicyjnej. Podczas oprowadzania Sonia Wilk omówi założenia programowe i artystyczne twórców, których łączyła – jako miejsce zamieszkania – ulica Leśnego Potoku w Katowicach.

Wydarzenia towarzyszące wystawie to nie tylko oprowadzania kuratorskie, ale również spotkania z artystami plastyki nieprofesjonalnej bądź osobami, które w swoich działaniach tą dziedziną sztuki się inspirują.

Spotkanie, które zaplanowano na 14.07.2021 o godzinie 18.00, będzie dotyczyło wzajemnego przenikania się i recepcji twórczości fotografii i malarstwa nieprofesjonalnego na Śląsku. Wezmą w nim udział fotografik i fotoreporter prasowy Arkadiusz Gola oraz malarz nieprofesjonalny mieszkający w Rudzie Śląskiej Marek Idziaszek, którzy dodatkowo opowiedzą o swoim wspólnym projekcie.

Gośćmi ostatniego spotkania z cyklu wydarzeń towarzyszących, 29 lipca, będą Magda Bartkiewicz i Grzegorz Klatka, artyści wizualni, autorzy projektu „Panteon”, którzy poruszą temat procesu twórczego, a także recepcji i percepcji malarstwa Erwina Sówki i grafiki Jana Nowaka.

Więcej informacji o wydarzeniach towarzyszących wystawie „Promień z Saturna. Malarstwo Teofila Ociepki” na stronie internetowej Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Program wydarzeń towarzyszących:

  • 14.07.2021 / godz. 18.00 – Spotkanie z Arkadiuszem Golą i Markiem Idziaszkiem

Limit uczestników: 10 osób. Spotkanie transmitowane również przez platformę Zoom

  • 24.07.2021 / godz. 14.00 – Oprowadzanie autorskie „Ociepka vs Sówka – dwaj giganci sztuki intuicyjnej. Omówienie założeń programowych i artystycznych twórców, których łączyła ulica Leśnego Potoku w Katowicach”

Limit uczestników: 15 osób

  • 29.07.2021 / godz. 18.00 – Spotkanie z Magdą Bartkiewicz i Grzegorzem Klatką

Limit uczestników: 10 osób. Spotkanie transmitowane również przez platformę Zoom

Więcej informacji o wydarzeniach towarzyszących wystawie „Promień z Saturna. Malarstwo Teofila Ociepki” na stronie internetowej Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Materiał graficzny:

Zdj. 1 – fot. Jacek Mężyk

Zdj. 2 – fot. Sonia Szeląg

Zdj. 3 – fot. Rafał Wyrwich