EKONOMIA GŁÓWNA

Niebywałe! Najniższa emerytura w regionie to… 5 groszy!

Przeciętna wypłacana emerytura w kraju to obecnie ok. 2,5  tys. zł miesięcznie brutto. Zastanawialiście się, jakie są rekordy? Kto ma najwyższą w kraju emeryturę, a kto jest w tym zestawieniu na szarym końcu? Postanowiliśmy to sprawdzić!

W województwie śląskim najniższą emeryturę wypłaca sosnowiecki ZUS. Wysokość tego świadczenia to 5 groszy! Otrzymuje ją mężczyzna, który składkę na ubezpieczenia społeczne miał opłacaną przez niecałe 2 miesiące. Druga rekordowo niska emerytura w naszym województwie wypłacana jest przez chorzowski ZUS – to 17 groszy. Do obliczenia emerytury przyjęto kwotę składek za 24 dni.

Okazuje się, że to wcale nie rekordy Polski! Najniższa emerytura wypłacana przez ZUS w naszym kraju to 2 grosze. Wypłacał ją Oddział ZUS w Biłgoraju. Otrzymuje ją kobieta, która w swoim życiu odprowadziła składkę emerytalną za jeden dzień pracy. Odkąd wprowadzono świadczenie Mama 4 plus sytuacja finansowa tej emerytki poprawiła się. Jako uzupełnienie do swojej emerytury z ZUS-u otrzymuje Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające. Od 1 marca 2021 r. jest to łącznie 1250,88 zł.

W województwie śląskim najwyższą emeryturę otrzymuje mieszkaniec Podbeskidzia. Na świadczenie przeszedł w wieku 85 lat. Przez lata pracował w górnictwie, osiągając bardzo wysokie zarobki. Emeryturę w wysokości 17 233 zł wypłaca mu Oddział ZUS w Bielsku-Białej.

Wysokie świadczenia ma także dwóch emerytów z zabrzańskiego Oddziału ZUS. Każdy z nich ma przyznaną emeryturę powyżej 14 tys. zł. Jeden z nich ponad 14,2 tys. zł, a drugi o około 100 zł niższą. Obaj panowie przeszli na emeryturę średnio10 lat później niż powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn. Każdy z nich ma też bardzo długi staż pracy, jeden blisko 49 lat, w tym aż 48 lat w jednym zakładzie pracy (także na stanowiskach kierowniczych), a drugi prawie 57 lat stażu ubezpieczeniowego, także na stanowiskach kierowniczych.

Wysoką emeryturą może pochwalić się klient chorzowskiego Oddziału ZUS. Miesięczna emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym przekracza kwotę 14 157 zł. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat i 5 miesięcy, a w swojej karierze ma prawie 57 lat pracy ( w tym aż 52 lata okresów składkowych, czyli bez zwolnień lekarskich itp.). Ubezpieczony pracował jako pracownik naukowy.

Z kolei najwyższe świadczenie w kraju to 34 133 zł. Dostaje je 86-letni mężczyzna, który przepracował 62 lata przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Kolejny rekordzista dostaje 28 650 zł. To 83-letni były pracownik przy produkcji tworzyw sztucznych. Przepracował ponad 59 lat. Kobieta z najwyższą emeryturą z ZUS otrzymuje 23 837 zł. To 82-letnia była pracownica bankowości. Przepracowała ponad 61 lat.

Marzec miesiącem waloryzacji emerytur i rent

W tym roku emerytury i renty zostały podniesione metodą procentową. W 2021 r. tzw. wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,24 proc. I jest on najwyższy od dekady! To oznacza, że na każde 1000 zł emeryci otrzymali podwyżkę o 42,4 zł. A najmniej uposażeni o 50 zł więcej do swojego świadczenia.

Od 1 marca najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1250,88zł i wzrosła o 50,88 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 938,16 zł, a renta rodzinna – 1250,88 zł.

– Nowelizacja ustawy dotyczącej waloryzacji oznacza wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50 zł. Godne świadczenia to kwestia, która jest dla nas bardzo ważna – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przemysław Malisz