AKTUALNOŚCI KULTURA

Nietypowa wystawa Muzeum Śląskiego. “Głusza” dla każdego

Wystawa poświęcona komunikacji, kulturze i sztuce Głuchych pt. „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” czynna będzie od 24 czerwca w budynku dawnej łaźni Gwarek Muzeum Śląskiego. Stanowi ona część nietypowego projektu, który z potrzeby dialogu rozwinął się w programowe działania.

– Inspiracją do podjęcia działań na rzecz osób Głuchych były wyniki raportu NIMOZ z 2014 roku, według którego jedynie dwa procent muzeów w Polsce było dostępne dla niesłyszących – mówi Dagmara Stanosz, kustosz Działu Oświatowego Muzeum Śląskiego.

Wystawa pt. „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” stanowi część projektu „Głusza”. Została stworzona przez słyszących i Głuchych kuratorów, dzięki czemu daje szansę zapoznania się z wizją świata zbudowaną na znakach i obrazach. Opowiada o tym, w jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, przybliża mało znaną, ale fascynującą kulturę i sztukę Głuchych. Ekspozycja prowadzi nas przez meandry typografii, wielozmysłowych doświadczeń i multimediów. Skłania do refleksji nad znaczeniem języka w rozwoju kultury, zrozumienia różnic pomiędzy językami fonicznymi i przestrzenno-wizualnymi, do których zaliczają się wszystkie języki migowe.

Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła znanych malarzy niesłyszących, między innymi Feliksa Pęczarskiego, a także młodych współczesnych artystów, odważnie odnoszących się do problematyki głuchoty. Widzowie będą mogli zobaczyć prace Daniela Kotowskiego – artysty i performera podejmującego w swojej twórczości temat biowładzy, Justyny Kieruzalskiej – wpisującej się silnie w narracje dotyczące feminizmu i Głuchych kobiet, Mirosława Śledzia – twórcy kwadryzmu, Przemysława Sławika – z silną symboliką związaną z doświadczeniem głuchoty, serię portretów Marka Krzysztofa Laseckiego, a także wideo-arty Tomasza Grabowskiego i wiele innych dzieł.

W przestrzeni wystawy znajdą się również instalacje dotyczące problematyki komunikacji autorstwa Łukasza Ziemby i Ingi Ginalskiej, Klaudii Wysiadeckiej i Katarzyny Stefańskiej oraz grupy Tajny Projekt (Kacper Mutke, Michał Urbański).

Wartym uwagi dziełem jest praca ukraińskiej artystki Viktorii Tofan pt. „Zakłócenia we krwi”. Jest to instalacja osobna, w której widz obcujący z materią tekstu doświadcza trudności związanych z rozumieniem języka obcego, procesem uczenia się, oswajania z treścią. Sytuacja ta bezpośrednio dotyczy osób niesłyszących, dla których język foniczny to język obcy.

Wystawa jest okazją do otwartej dyskusji na temat nurtu Deaf Art. Jest to nurt mało znany w Europie, o bardzo silnym nacechowaniu krytycznym, w którym Głusi manifestują swoją językowo-kulturową odrębność, przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, wykluczenia, osobiste przeżycia związane z ograniczeniem możliwości rozwoju i edukacji w natywnych językach migowych. Prace te są swoistym studium historii audyzmu – dyskryminacji Głuchych w świecie zdominowanym przez kulturę dźwięku. W 2021 roku Muzeum Śląskie, jako pierwsze w Polsce, zakupiło obrazy Nancy Rourke, które podczas tego wydarzenia będzie można zobaczyć. Zwiedzanie ekspozycji może odbywać się w językach: polskim, angielskim, polskim języku migowym, International Sign. Dzięki dodatkowym ułatwieniom wystawa jest dostępna również dla osób niewidomych, w spektrum autyzmu, porozumiewającym się w języku ukraińskim.

Program towarzyszący wydarzeniu dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Śląskiego: https://muzeumslaskie.pl/. Kuratorzy wystawy: Dagmara Stanosz, dr Michał Burdziński, Michał Justycki, Agnieszka Kołodziejczak.

WARTO WIEDZIEĆ

Rezerwacje terminów w Dziale Edukacji: lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl lub tel. 32 77 99 382. Warsztaty i lekcje muzealne dla grup szkolnych, dla osób słyszących i niesłyszących.

Oprowadzanie z tłumaczem polskiego języka migowego.

Oprowadzanie w polskim języku migowym, ukraińskim języku migowym – kontakt Michał Justycki, m.justycki@muzeumslaskie.pl.

Oprowadzanie w International Sign – po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Oprowadzanie dla słabosłyszących – po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Oprowadzania kuratorskie, wizyty studyjne – kontakt: Dagmara Stanosz, d.stanosz@muzeumslaskie.pl

/MP/