AKTUALNOŚCI EKOLOGIA PROMOWANE

Ostatnie dni na złożenie wniosku w programie: „Moja Woda”

Do 10 czerwca można składać elektroniczne wnioski w ramach kończącego się już naboru w programie „Moja Woda” – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dzięki rządowemu programowi możemy starć się o zwrot kosztów za zakup oraz montaż urządzeń do pobierania, zbierania i wykorzystania deszczówki oraz wód roztopowych.

Wnioski należy składać przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia – przypomina WFOŚiGW w Katowicach.

UWAGA. Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach