KULTURA

Podziemna podróż w czasie

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wydało katalog ,,Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu- podziemna podróż w czasie” poświęcony wystawie zlokalizowanej w podziemiach Sztolni Królowa Luiza. Próżno szukać na mapie Polski miejsca, które lepiej odwzorowuje szereg zmian i procesów jakie zachodziły na Górnym Śląsku w ciągu ostatnich stuleci.

Sztolnia Królowa Luiza to jeden z największych kompleksów, związanych z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Polsce i w całej Europie. To unikatowy zespół zabytków obrazujących rozwój technik górniczych, przemysłu wydobywczego, powiązania z innymi gałęziami przemysłu i jego wpływu na kształtowanie się regionu, stanowiący przykład zmian jakie zachodziły w całej Europie. Wszystko to w formie wystaw zlokalizowanych zarówno w części naziemnej jak i podziemnej kompleksu.

Jako unikatowy obiekt, w którym prowadzona jest obecnie działalność kulturalna, turystyczna i edukacyjna Sztolnia została uhonorowana szeregiem nagród, związanych zarówno z samym procesem rewitalizacji i udostępnienia zwiedzającym jak i ofertą. Do najważniejszych z nich należy przyznana w poprzednim roku Nagroda Dziedzictwa Europejskiego- Nagroda Europa Nostra 2019.

Wydany katalog będzie stanowił doskonałe źródło wiedzy dla bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. Zarys historyczny, opisany proces rewitalizacji i przedstawiona aktualna oferta Sztolni sprawia, że publikacja ta w sposób atrakcyjny wizualnie i merytorycznie, będzie wspierać budowanie pozytywnego odbioru Górnego Śląska- zarówno wśród jego mieszkańców jak i osób przyjezdnych.

Katalog będzie dystrybuowany bezpłatnie. Część egzemplarzy zostanie przekazana instytucjom kultury, uczelniom czy bibliotekom. W przypadku zainteresowania tematem otrzymają go również m.in. osoby i instytucje wspierające działalność Muzeum, nauczyciele, animatorzy i osoby zainteresowane tematem.

Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” + logo MKiDN

Więcej informacji o publikacji i katalog w wersji pdf do pobrania, dostępne na stronie www.muzeumgornictwa.pl

/MAR/