AKTUALNOŚCI

Pomoc dla przedsiębiorców

W listopadzie zakończono III rundę konkursu „Inwestycje w MŚP”. Do firm, których działalność mocno ucierpiała wskutek pandemii COVID-19, trafiło kolejnych 55 mln zł. Ogółem od momentu wybuchu wirusa województwo wsparło przedsiębiorców kwotą 1,4 mld zł. Jest to jedno z największych przedsięwzięć i wyzwań trwającej kadencji. – Tyle środków, ile mogliśmy przekazać, trafiło do regionalnej gospodarki – mówi marszałek Jakub Chełstowski, pomysłodawca Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Śląski Pakiet dla Gospodarki się sprawdza. Nasze działania trafiły w oczekiwania przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyły ponad 2200 wniosków, najwięcej w historii. Nie podeszliśmy do tych konkursów na zasadzie: „kto pierwszy, ten lepszy”, jak to miało miejsce w innych regionach i skończyło się tam nie najlepiej. Nasza strategia jest przemyślana i dobrze odbierana przez przedsiębiorców – przekonuje marszałek Jakub Chełstowski.

Spośród 348 wniosków złożonych w III rundzie konkursu, 297 zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Ostatecznie dotację otrzyma 99 przedsięwzięć, na kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln złotych. Większość co do zasady stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa, dla których każda runda przewidywała wyższą kwotę alokacji. Tym razem wsparcie otrzymają 83 mikro i małe firmy oraz 16 średnich.

Przedsiębiorstwa wprost wskazywały konieczność doinwestowania w kierunku zmiany działalności, jaką wymogła pandemia. Znalazły się też takie, które w kryzysie zdrowia publicznego dostrzegły niszę, np. obiekty sportowe, kluby fitness wprowadzające wyspecjalizowane usługi bądź przedsiębiorstwa działające w sektorze opieki medycznej z ofertą wsparcia seniorów, także tych dotkniętych COVID-19, potrzebujących kompleksowej pomocy w procesie dochodzenia do zdrowia.

 – Dominują branże: gastronomiczna, kosmetyczna, hotelarska, szeroko rozumiana turystyka oraz usługi medyczne, w tym rehabilitacyjne – wylicza Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Do weryfikacji wniosków przystępowano bezpośrednio po zamknięciu każdej edycji, dzięki czemu fundusze trafiają szybciej do potrzebujących firm. Pod koniec czerwca środki przekazane zostały 112 podmiotom na łączną kwotę ponad 67 mln złotych, kolejna runda zakończyła się podpisaniem umów dla 111 firm, które otrzymały ponad 66 mln złotych w dotacjach. Do tej pory udało się wspomóc 322 przedsiębiorstwa z regionu. Do rozstrzygnięcia pozostała ostatnia, IV runda, w której wpłynęła rekordowa liczba wniosków. W weryfikację ponad 1480 projektów zaangażowani zostali po przeszkoleniu wszyscy pracownicy ŚCP, by usprawnić proces oceny formalnej i merytorycznej. Przypomnijmy, że już na początku kwietnia w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki na potrzeby przedsiębiorców zabezpieczono 1 mld złotych. Przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – gastronomii, turystyce, hotelarstwie, przemyśle czasu wolnego, handlu oraz usługach. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro (także jednoosobowych działalności gospodarczych), małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy.

Fundusze można było przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, natomiast nie przewidywano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb – w czterech rundach zarejestrowano wnioski np. na kwoty kilkunastu tysięcy złotych. Rosnąca ilość składanych wniosków w rundach, przekraczających wstępną alokację 76 mln złotych, skłoniła zarząd województwa do wynegocjowania z Komisją Europejską zgody na przesunięcie dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców. Ostatecznie pula konkursowa wzrosła do 270 mln zł.

– Staramy się jeszcze zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczonych na pomoc firmom, które ucierpiały w wyniku pandemii. Spośród tych wielu dobrych projektów, złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,  którym nie udało się uzyskać dofinansowania z powodu braku środków, przygotowana została lista rezerwowa. Mam nadzieję, że im również będzie można przyznać dotację – mówi Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa.

/MAR/

Fot. Bajka Pana Kleksa – Wytwórnia Kultury, Nauki i Zabawy z Katowic jest jednym z podmiotów, które jako pierwsze skorzystało ze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Firma otrzymała 799 424,72 zł. –  O tym, że możemy starać się o pomoc z Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, dowiedziałem się z internetu. Bardzo mnie ucieszyło, że wreszcie powstał jakiś konkurs, w którym moja branża, tzw. przemysł czasu wolnego, może zabiegać o dodatkowe wsparcie w czasie pandemii – mówił w sierpniu na łamach miesięcznika Dwa Kwadranse prezes firmy Grzegorz Pietraszewski.