AKTUALNOŚCI

Potężny zastrzyk gotówki dla śląskich szpitali

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach przekazano umowy dla szpitali w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość projektów to ponad 25 mln zł.

W uroczystym wręczeniu czeków uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, Izabela Domogała, członek zarządu województwa oraz parlamentarzyści ziemi śląskiej Grzegorz Matusiak, Andrzej Gawron i dyrektorzy dofinansowanych szpitali.

Fundusze zostaną skierowane m.in. na doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych, w tym: RTG płucno-kostny, EBUS (bronchofiberoskopia z ultrasonografią), monitory funkcji życiowych, EKG ,pompy infuzyjne, defibrylatory, aparaty RTG, respiratory, bronchoskop. Koszt inwestycji to 4,3 mln zł.

Pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomogą również w modernizacji Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. To zadanie pochłonie niemal 7 mln zł. Stworzona zostanie jednoosobowa izolatka, powstanie także pracownia endoskopii.

Ze wsparcia skorzysta również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Tutaj zostanie przebudowany oddział neurochirurgii, a także wyposażony  w sprzęt i urządzenia medyczne. Koszt tej inwestycji to 4 mln zł.

Z kolei Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich doczeka się modernizacji budynku, który przeznaczony jest do leczenia pacjentów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

900 tys. zł zostanie skierowane na adaptację pomieszczeń działu farmacji szpitalnej na aptekę szpitalną wraz z pracownią leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

Ostatnia z umów dotyczy utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej. Ta inwestycja to koszt 4 mln zł.

PM