AKTUALNOŚCI

Poznajcie przedstawicieli do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

O wybór mogli się starać przedstawiciele organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Spośród 67 zgłoszeń komisja powołana w drodze uchwały zarządu Województwa Śląskiego dokonała wyboru 35 przedstawicieli.

Pochodzą oni ze wszystkich siedmiu okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.

Powstanie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego ma przyczynić się do integrowania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych oraz do tworzenia warunków dla ich aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

1.         Okręg nr 1 – 3 przedstawicieli

a.         Krystian Handerek

b.         Dominika Kasinska

c.         Tomasz Mika

2.         Okręg nr 2 – 4 przedstawicieli

a.         Krystyna Cuber

b.         Krystyna Raszka-Sodzawiczny

c.         Piotr Czarnota

d.         Dorota Moryc

3.         Okręg nr 3 – 6 przedstawicieli

a.         Andrzej Myśliwiec

b.         Rafał Kwapuliński

c.         Agata Tańska

d.         Andrzej Bała

e.         Kornel Chmiel

f.          Joanna Rduch Kaszub

4.         Okręg nr 4 –  6 przedstawicieli

a.         Gabriela Kowalska

b.         Elżbieta Winczakiewicz

c.         Paweł Szymala

d.         Hilary Zawada

e.         Monika Jarysz

f.          Justyna Kotowska-Blazytko

5.         Okręg nr 5 – 6 przedstawicieli

a.         Patrycja Rojek

b.         Hanna Dąbrowska

c.         Adam Roczniok

d.         Joanna Kukułka-Jóźwik

e.         Katarzyna Dyktyńska

f.          Dariusz Sitko

6.         Okręg nr 6 – 4 przedstawicieli

a.         Elżbieta Markowska

b.         Paweł Bilski

c.         Jarosław Plewa

d.         Beata Mstowska

7.         Okręg nr 7 – 6 przedstawicieli

a.         Barbara Tometczak

b.         Michał Mętlak

c.         Liliana Husar

d.         Cezary Dobrowolski

e.         Beata Szczygieł

f.          Katarzyna Adamczyk-Drożyńska

/SAD/