AKTUALNOŚCI EKONOMIA PROMOWANE

Prawie 200 mln zł dla Śląska w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim trafi ponad 191 mln zł!

Na liście jest aż 108 pozycji z naszego regionu. Chcesz sprawdzić, jakie dofinansowanie otrzymała konkretna gmina? Skorzystaj z wyszukiwarki! https://www.gov.pl/web/premier/wyszukiwarka-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych

Pełna lista wniosków ze Śląska: file:///C:/Users/przemyslaw.malisz/Desktop/01.04/123.pdf

Dzięki wsparciu będzie można zrealizować planowane inwestycje m.in. modernizację linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach, budowę i wyposażenie obiektu Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej czy zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci w gminie Kuźnia Raciborska. Dzięki kwocie 531 695 686,35 zł przyznanej w ramach pierwszego rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w naszym województwie realizowana jest budowa przedszkola przy ul. Szkolnej w Suszcuprzebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942budowa hospicjum stacjonarnego w Rybniku.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
  • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
  • 1 mld zł –skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Śląskie samorządy wykorzystały już w 2020 roku środki w wysokości 182 852 316,29 zł. Dzięki rządowym środkom realizowane są potrzebne nam wszystkim inwestycje. Wśród nich są:

  • poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim (budowa zbiornika retencyjnego, sieci międzyobiektowych, montaż układu pomp poziomych wraz z adaptacją lub rozbudową budynku technicznego, wymiana sterowania, montaż odstojnika) oraz budowę odcinków transferowych wodociągu w kierunku miejscowości Kamińsko wraz z budową stacji podnoszenia ciśnienia (przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej).
  • zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla SP ZOZ w Myszkowie w celu przeprowadzania diagnostyki obrazowej pacjentów: oddziałów i rejonu obsługiwanego przez szpital oraz zespołów ratownictwa medycznego w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
  • skomunikowanie przestrzeni publicznej zdefiniowanej w planie zagospodarowania Olsztyna jako usługi kultury pod ruinami XIV-wiecznego zamku w Olsztynie (największy na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej) poprzez budowę drogi dojazdowej łączącej Zamek z centrum Olsztyna, miejsc parkingowych, montaż elementów małej architektury i oświetlenia solarnego, nasadzenie roślinności oraz wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej.

PM