GŁÓWNA

Ranking Perspektyw 2022. Które szkoły ze Śląska wypadły najlepiej?

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce: zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Redakcja “Dwóch Kwadransów” przeanalizowała to zestawienie, badając, jak wypadły szkoły średnie z województwa śląskiego.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty czwarty.

– Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Odbiorcy Rankingu Liceów i Techników mogą czerpać informacje z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 i Rankingu Techników 2022 oraz z trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2022, Rankingu Maturalnego Techników 2022 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022.

– Od marca 2020 roku polskie szkoły znalazły się w nieznanej dotąd sytuacji – podkreśla prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, przewodnicząca Kapituły Rankingu. – Zdecydowana większość szkół w Polsce nie była przygotowana na tak dużą i przeprowadzoną w bardzo krótkim okresie zmianę. Nauczyciele i uczniowie zrealizowali przyśpieszony kurs kształcenia zdalnego, co w dłuższej perspektywie może przynieść polskiej szkole korzyści. To, co przez wiele lat wydawało się być niemożliwe, stało się faktem w kilka miesięcy.

Jak zatem wypadły licea ogólnokształcące i technika ze Śląska? Otóż tylko jedna z tych szkół znalazła się w pierwszej 10 rankingu ogólnokrajowego…

W rankingu najlepszym liceum ogólnokształcącym z naszego regionu jest wg. Rankingu Perspektyw V LO w Bielsku-Białej, które zajęło 14 miejsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym to awans o 7 pozycji.

Kolejną ogólniakiem z naszego regionu jest III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach z 19 lokatą (utrzymało status quo z poprzedniego roku).

W pierwszej 50-tce znalazło się jeszcze II LO z Oddziałem Dwujęzyczne im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Jest na 45 miejscu, to spory skok w przód, gdyż ostatnio zanotowało 57 pozycję.

Nieco dalej, bo na 53 lokacie uplasowało się sosnowiecka „czwórka” im. Staszica (poprzednio na 75 miejscu).

71 rubryka w tym rankingu należy do I LO Dwujęzycznego w Gliwicach. A to i tak duża poprawa, bo w 2021 roku znalazło się dopiero na 90 pozycji.

Jest też przedstawiciel południa regionu. Na 86 miejscu mamy LO Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna (notuje spadek – ostatnio na 73 pozycji). Zaraz za nim (87) znalazło się I LO im. Kopernika z Bielska-Białej (niestety to oznacza obniżkę formy, bo poprzednio cieszyło się z 70 miejsca).

89 lokata w tym roku przypadła w udziale LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego z Bielska-Białej i tu największy spadek, bo aż z 55 pozycji w 2021 r.

W pierwszej jest również gliwickie LO FILOMATA (95 lokata), jednak w tym przypadku to astronomiczny wręcz sukces, gdyż szkoła ta w poprzednim rankingu była na 196 miejscu. Natomiast na 100 miejscu zakwalifikowano Katolickie LO im. Ks. Jana Twardowskiego z Zabrza (poprzednio 152).

Pozostali: https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-slaski

A zatem w pierwszej setce mamy 10 liceów ze Śląska. Nieco lepiej prezentuje się sytuacja dotycząca rankingu techników. W tym przypadku w pierwszej setce jest 13 szkół z naszego regionu.

To zestawienie na pozycji 8 w rankingu głównym w wydaniu naszych szkół z regionu otwiera Technikum nr 4 (ZS nr 6) z Jastrzębia-Zdroju. To spadek o jedno oczko w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kolejnym jest Technikum nr 1 (ZS im. Wł. Szybińskiego) z Cieszyna (miejsce 18, a poprzednim 44 lokata, a więc sukces.

Lokatę nr 23 zajmuje Technikum nr 1 w Gliwicach, to awans o 5 oczek w porównaniu z poprzednim wydaniem rankingu.

26 pozycja należy do Technikum nr 17 z Katowic (poprzednio również 17 miejsce).

Następne jest na pozycji 38 Technikum nr 7 z Tarnowskich Gór. I tu notujemy monstrualny wręcz awans, ponieważ szkoła ta w 2021 r. została uplasowana na odległej… 405 pozycji!

47 miejsce to z kolei Technikum nr 2 z Lublińca (w minionym roku było 66).

Technikum (ZSG-H) z Wisły w 2021 r. było na 146 miejscu, a tym razem wskoczyła na 55 lokatę.

60 to Technikum nr 4 w Bielsku-Białej (spadek z 39 miejsca).

64 pozycja należy do Technikum nr 10 z Katowic, awans z 136 miejsca.

Technikum nr 11 z Bielska-Białej zajmowała w tamtym roku 92 pozycję, a tym razem jest na 78 miejscu.

Oczko niżej mamy Technikum – Szkoła Organizacji i Zarządzania z Cieszyna, która w tamtym roku była na 30 pozycji.

90 miejsce to Technikum TEB Edukacja z Jastrzębia-Zdroju (dotąd nienotowana).

Setkę zamyka na 96 miejscu Technikum nr 1 z Bielska-Białej, które w ub. Roku było na 42 miejscu.  

Tak wypadły pozostałe śląskie technika: https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-slaski