AKTUALNOŚCI EKONOMIA PUBLICYSTYKA

Raport Uniwersytetu Ekonomicznego: Śląskie w 2020 r. świetnie poradziło sobie z kryzysem!

Naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach sprawdzili, jak pandemia wpłynęła na gospodarkę i ekonomię na Śląsku. Pod lupę wzięli cały ubiegły rok. Swoje analizy zawarli w opublikowanym właśnie raporcie. Okazuje się, że nasz region wyszedł z kryzysu obronną ręką! Mimo pandemii konsumpcja nie spadła, bezrobocie było prawie najniższe w kraju, budownictwo mieszkaniowe kwitło, wzrosła także liczba przedsiębiorstw.

Poziom bezrobocia ukształtował się zdecydowanie niżej od średniej krajowej. Stopa bezrobocia w regionie wyniosła w końcu 2020 r. 4,9% (91 tys. zarejestrowanych bezrobotnych) – i to drugi najlepszy wynik w Polsce – lepiej radziło sobie tylko woj. wielkopolskie ze stopą bezrobocia 3,7 proc.

Bezrobocie na poziomie 4,9 proc. jest wartością zbliżoną do osiągniętej
w okresie zimowym 2018/2019 oraz 2017/2018 i niższa niż przed rokiem 2018.

W końcówce 2020 roku najniższą stopę bezrobocia (1,7 proc.) odnotowywano w Katowicach, potem w Bielsku-Białej (2,6 proc.), następnie w powiecie bieruńsko-lędzińskim (2,7 proc.), Tychach (3,0 proc.) i Gliwicach (3,1 proc.). Trudniej o zatrudnienie było w Bytomiu, Piekarach Śląskich, powiecie częstochowskim, będzińskim i kłobuckim.

Grudniowe (2020 r.) przeciętne wynagrodzenie było najwyższe w ostatnich pięciu latach, osiągając poziom 6.802 złotych (warto w tym miejscu nadmienić, że wyższe poziomy średniego wynagrodzenia miesięcznego w grudniu są niereprezentatywne dla całego roku ze względu na tradycyjnie przyznawane w tym okresie premie i nagrody roczne). Dynamika płac m/m wyniosła w
województwie śląskim w grudniu 2020 r 6,7% (w poprzedzającym roku 2019 wzrost ten wyniósł 6,3%). Wzrost ten w podobnym stopniu obserwowany jest w większości branż.

W odniesieniu do sytuacji w kraju, warto wskazać, że średnie wynagrodzenie w 2020 r. w Polsce wyniosło w przemyśle 5 453 zł, a w budownictwie 5 403 zł. Województwo śląskie sytuuje się po raz kolejny wysoko z wynagrodzeniem w przemyśle na poziomie 5 941 zł, co stanowi trzeci wynik w kraju. Najwyższe wynagrodzenie w przemyśle odnotowano w województwie dolnośląskim (6 114 zł), a najniższe w województwie warmińsko-mazurskim (4 559 zł).

Nie odnotowano lawinowego wzrostu liczby zamykanych firm, co w znacznej mierze jest związane ze wsparciem udzielanym przedsiębiorcom przez rząd – jak choćby w postaci gotówki na utrzymanie miejsc pracy z Tarczy Antykryzysowej czy czasowe zamrożenie płatności składek ZUS-owskich. W konsekwencji choć początkowo na Śląsku pracodawcy deklarowali chęć zwolnienia prawie 7 tys. osób, to ostatecznie liczba ta wyniosła 2,8 tys. W grudniu 2020 roku było o ponad 10 tys. więcej zarejestrowanych firm niż w styczniu.

“Produkcja budowlano-montażowa oraz sprzedaż detaliczna w ogólnym obrazie nie ucierpiały w wyniku pandemii” – czytamy w raporcie.

W budownictwie mieszkaniowym zanotowano rekordowe wskaźniki, zarówno w odniesieniu do liczby mieszkań oddawanych do użytkowania jak i pozwoleń wydanych na budowę mieszkań i zgłoszenia budowy oraz utrzymano wysoką liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto. W 2020 roku zbudowano na Śląsku 18 tys. mieszkania – to o prawie 31 proc. więcej niż przed rokiem.

Przemysław Malisz
źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach