AKTUALNOŚCI EKOLOGIA

Rodzinne Ogrody Działkowe rozkwitną jeszcze bardziej

Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymały finansowe wsparcie. To już druga edycja programu dofinansowania ROD-ów z terenu Województwa Śląskiego. Tym razem w puli jest 1,5 mln zł. Na początek podzielono kwotę ponad 628 tysięcy złotych, które trafiły do 17 podmiotów.

– Bez wsparcia województwa na pewno nie moglibyśmy sobie pozwolić na tak gruntowne remonty, bazując jedynie na składkach działkowców. Te środki często nie są wystarczające – przekonuje Irena Jurzak, reprezentująca ROD Sarni Stok w Bielsku-Białej.

Środki finansowe przeznaczane na ten cel są funduszami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyskiwane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców. W inauguracyjnej puli ogłoszonej w lipcu ubiegłego roku do podziału była kwota miliona złotych, którą podzielono pomiędzy 28 Rodzinne Ogrody Działkowe z całego regionu.

Z danych Polskiego Związku Działkowców wynika, że obecnie w Polsce funkcjonują 4 tysiące ogrodów działkowych, które skupiają łącznie 900 tysięcy działek o łącznej powierzchni 41 tysięcy hektarów. Korzysta z nich blisko 4 mln osób./MAR/

Lista rankingowa wniosków objętych dofinansowaniem środkami budżetu  Województwa Śląskiego [MARZEC 2022]

ROD Gronie w Bielsku-Białej – modernizacja odcinka drogi dojazdowej do parkingu ogrodu działkowego (10 370 zł)

ROD Tulipan w Rudzie Śląskiej – budowa alejek ogrodowych – etap II (20 000 zł)

ROD Sarni Stok w Bielsku-Białej – modernizacja alejek (19 500 zł)

ROD Dalia w Wyrach – drenaż alejek (11 200 zł)

ROD Owoc Naszej Pracy w Pszczynie – utwardzenie – odnowa alei ogrodowych (49 938 zł)

ROD im. XXXV-lecia w Tychach – utwardzenie terenu I etap (25 200 zł)

ROD Matecznik w Bielsku-Białej – wykonanie odcinka wewnętrznej drogi ogrodowej (24 700 zł)

ROD Biała Róża w Gliwicach – budowa i modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do alejek ogrodowych (45 000 zł)

ROD im. Powstańców Śląskich w Raciborzu – wykonanie drogi dojazdowej do gruntu rolnego

(47 381,10 zł)

ROD im. A. Mickiewicza w Częstochowie – renowacja rowu melioracyjnego służącego małej retencji (35 180,46 zł)

ROD Wypalanki w Częstochowie – budowa drogi wewnętrznej (49 840,38 zł)

ROD Nasza Palma w Zabrzu – wykonanie odwodnienia i drenażu działek oraz naprawa nawierzchni alei (50 000 zł)

ROD Biała Róża w Zabrzu – przebudowa doprowadzalników wody deszczowej do zbiornika retencyjnego wraz z remontem budowli piętrzących (50 000 zł)

ROD Kalinowa w Sosnowcu – przebudowa i modernizacja alei głównej (40 000 zł)

ROD Przyszłość w Zabrzu – modernizacja i odnowa alei ogrodowych (al. Zielona i al. Lipowa)

(50 000 zł)

ROD Zacisze w Zabrzu – utwardzenie alei ogrodowych (50 000 zł)

ROD Mostostal w Zabrzu – utwardzenie nawierzchni alei głównej (50 000 zł)

WAŻNE!
W sprawie naboru należy kontaktować się z Departamentem Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; telefon: (32) 77 44 801 lub (32) 77 44 801 Wnioski można składać osobiście w kancelarii UMWS lub nadsyłać pocztą na adres Ligonia 46.

– Historia tworzenia ogródków działkowych na Śląsku sięga jeszcze 1909 roku. Przez lata wrastały one w krajobraz regionu, stając się elementem naszej kultury. Ogródek to miejsce, gdzie spędzamy całą rodziną wolny czas, dbamy o niego, pielęgnujemy. Na to potrzebne są jednak środki, często prócz składek, trzeba po prostu na remonty wydać dodatkowe pieniądze. Stąd pomysł przedsięwzięcia, które pomoże zrefundować koszty prac na działkach – Jakub Chełstowski, marszałek województwa

– Ogrody działkowe od ponad stu lat są miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. O ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grup społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem, jak i młodsze, które chcą kontynuować tradycje rodziców i tworzyć warunki do zdrowego wypoczynku dla swoich dzieci – Rafał Kandziora, radny Sejmiku Województwa Śląskiego