AKTUALNOŚCI PROMOWANE ZDROWIE

Rozpoczyna się kolejny rok inwestycji w zagłębiowskim pogotowiu

2022 będzie w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu rokiem modernizacji miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Będzie to również kolejny rok inwestycji  w sprzęt dla zespołów ratownictwa oraz zespołów transportu medycznego. Prezentacja założeń RPR odbyła się 14 stycznia w Zagłębiowskiej Mediatece.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Izabela Domogała, posłowie i radni Sejmiku Województwa Śląskiego z terenu Zagłębia Dąbrowskiego  oraz samorządowcy z gmin objętych zasięgiem działania pogotowia rejonowego.

Wśród najważniejszych planów inwestycyjnych RPR na najbliższych 12 miesięcy znalazły się: modernizacja miejsc stacjonowania zespołów pogotowia w Szczekocinach, Pilicy i Mierzęcicach, prace remontowe w stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Jaworznie  (II etap, I etap wykonany został w lipcu 2021 roku) oraz prace przygotowawcze do budowy nowej siedziby dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Ponadto w 2022 roku zespół Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeniesie miejsce swojego stacjonowania z Kroczyc do siedziby Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach.

– Zdrowie publiczne to jeden z naszych priotytetów, zwłaszcza w dobie pandemii. Zarząd oraz Sejmik Województwa Śląskiego co roku konsekwentnie ujmują w budżecie środki na zadania związane z ochroną zdrowia w regionie – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski – Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim. Zabezpiecza populację wynoszącą około 700 tysięcy mieszkańców realizując z roku na rok coraz więcej wyjazdów systemowych i transportów podstawowej opieki zdrowotnej. Cieszę się, że w efekcie wspólnych starań Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu dysponuje dziś ambulansami z najnowocześniejszym sprzętem. We wszystkich karetkach są nowoczesne defibrylatory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratory czy nowe pompy wolumetryczne. Zależy nam na tym, by sprzęt, w który są wyposażone, miał nie więcej niż 5 lat.

Oprócz realizowania inwestycji Rejonowe Pogotowie Ratunkowe będzie prowadziło kilka pilotaży z zakresu nowych rozwiązań w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Z kolei w dniach 12-14 października RPR będzie organizatorem XXXVIII Konferencji ZPRM oraz Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego.

Rejonowa jednostka RPR w Zagłębiu zatrudnia około 400 osób, w tym 250 ratowników medycznych. Pogotowie w swojej strukturze posiada 23 zespoły ratownictwa medycznego oraz 4 zespoły transportu sanitarnego, które wyczekują w 12-stu miejscach stacjonowania na terenie Zagłębia. W 2020 roku zrealizowali 56 509 wyjazdów systemowych oraz 1310 transportów POZ, a w 2021 roku 67 128 wyjazdów systemowych oraz 1453 transportów POZ. Ważniejsze inwestycje 2021 roku w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu to zakup 7 najbardziej nowoczesnych ambulansów typu C wraz z noszami elektrycznymi, zakup defibrylatorów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej, 19 pomp wolumetrycznych oraz 5 respiratorów transportowych.