AKTUALNOŚCI EKOLOGIA PROMOWANE

Ruda Śląska: bezpańskie zwierzęta mogą liczyć na pomoc

Przeszło 450 tys. zł przeznaczyły na ten rok władze Rudy Śląskiej na pomoc dla bezpańskich czworonogów. Na ostatniej Sesji Rady Miasta przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”.

Zakłada on m.in. zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku, ich obowiązkową sterylizację albo kastrację, poszukiwanie nowych właścicieli, a także znakowanie zwierząt. Czworonogami będzie zajmowało się rudzkie schronisko. Tylko w ubiegłym roku trafiło tam 686 psów i kotów.

Określone w Programie działania realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” z  siedzibą przy ul. Bujoczka w Rudzie. Obowiązkiem tej placówki jest przede wszystkim prowadzenie schroniska, monitorowanie miasta pod względem występowania bezdomnych zwierząt, ich wyłapywanie i odprowadzanie do schroniska

Program określa m.in. zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, zakłada ich znakowanie czy też opiekę i dokarmianie wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Reguluje też sprawy związane z dokonywaniem adopcji.  Na realizację wspomnianych zadań miasto w roku 2021 roku  przeznaczy 451 tys. zł. Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W ubiegłym roku do prowadzonego przez „Faunę” schroniska trafiło 686 zwierząt, w tym 434 psy i 252 koty. Z kolei rok wcześniej otoczyło ono opieką 785 zwierząt (w tym 518 psów i 267 kotów).  Ponadto w 2020 roku rudzkie schronisko oddało do adopcji 270 psów i 186 kotów, natomiast w 2019 – 311 psów i 169 kotów.

Liczba zwierząt w schronisku z roku na rok zmniejsza się. Sądzę, że dzieje się tak dzięki prowadzonym od lat działaniom – zaznacza Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej.

Źródło: UM Ruda Śląska

Foto: pixabay.com