AKTUALNOŚCI

Ruszył dodatkowy nabór na studia na UŚ

Wrześniowa rekrutacja na studia przebiega w taki sam sposób jak podczas naboru podstawowego. Nabór dodatkowy różni się od naboru podstawowego tym, że rekrutacja prowadzona jest tylko na kierunkach, na których po zakończeniu naboru podstawowego nie został wypełniony limit miejsc.  Na kierunkach gdzie w trakcie naboru podstawowego limit miejsc został wyczerpany, nabór dodatkowy nie będzie już przeprowadzany.

Ramowy harmonogram naboru dodatkowego:  

  • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): 1 wrzesień 2020
  • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK: 5 październik 2020;
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 5 październik 2020;
  • Ostatni dzień wprowadzenie do systemu IRK skanu świadectwa w przypadku braku wyników z KReM-u : 5 październik 2020;
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji: od 8 października 2020;
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: od 9 października 2020;

Dokładne terminy rejestracji, ogłoszenia wyników i przyjmowania dokumentów zostaną podane w katalogu IRK przy każdym kierunku studiów odrębnie.

Aktualnie otwarte rejestracje  w naborze podstawowym oraz uzupełniającym:

Lista kierunków oferowanych w dodatkowej rekrutacji będzie aktualizowana na bieżąco w systemie IRK.

Dział Kształcenia