AKTUALNOŚCI PROMOWANE

Ruszyła rozbiórka budynków po kopalni “Mysłowice”

Do listopada tego roku trwać będą prace przy likwidacji Zakładu B dawnej kopalni Mysłowice, czyli części między torami kolejowymi, a ulicami Bytomską i Katowicką.

Opóźnienie przy ich rozpoczęciu wynikło z odwołań zgłoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej po ubiegłorocznym przetargu na wykonanie tych robót, doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego jego przyszłe wykorzystanie.  

Część A kopalni, czyli fragment między torami, a ulicami Bytomską i Świerczyny ma zostać przekazana miastu. Podpisano już porozumienie w tej sprawie,  Zarząd SRK SA podjął stosowną uchwałę. Obecnie jest ona na etapie uzyskiwania kolejnych zgód – Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Wspólników.  W tej części znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską: budynki kompresorowni rozdzielni głównej, elektrowni, maszyny wyciągowej szybu Łokietek, wieża szybu Łokietek,  magazyny maszyny wyciągowej szybu Jagiełło, kompleks bhp, budynek rehabilitacji. 

PM
fot. SRK