AKTUALNOŚCI KOMUNIKACJA

Rybnik: Roboty drogowe na Chrobrego

Od 8 do 14 czerwca na części ul. Bolesława Chrobrego mogą występować utrudnienia w ruchu pojazdów, związane z prowadzonymi tam robotami drogowymi.

W tym czasie, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 3 Maja, Rybnickie Służby Komunalne będą wymieniały nawierzchnię asfaltową tego odcinka ulicy Bolesława Chrobrego. Zakończenie prac zależne jest od warunków atmosferycznych.

Przypominamy, że w tym miejscu trwają też prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej, oddzielonej od jezdni pasem zieleni. Docelowo będzie ona łączyć dwukierunkową drogę rowerową, która przebiega przez ul. Kościuszki z ul. 3 Maja. Połączenie pozwoli na bezpieczną przeprawę poza ruchem pojazdów, prowadząc do ujednolicenia infrastruktury rowerowej. Koniec prac związanych z budową infrastruktury rowerowej jest przewidziany w zależności od sytuacji meteorologicznej w następnym tygodniu. Jednak już prace związane z budowa drogi rowerowej nie będą powodowały utrudnień w ruchu.