PROMOWANE ZDROWIE

Rybnik szkolić będzie medyków

List intencyjny w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej podpisali w czwartek, 18 grudnia przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Rybnika oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

Nowa uczelnia będzie kształciła nie tylko przyszłe kadry pielęgniarskie, ale także edukowała w takich dziedzinach jak kosmetologia i dietetyka. Szacowany koszt utworzenia szkoły to 30 mln zł. 

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Gmin Powiatów Subregionu Zachodniego Mieczysław Kieca i dyrektor związku, Adam Wawoczny. 

W Województwie Śląskim funkcjonują wyższe szkoły zawodowe, brakuje jednak szkoły wyższej o profilu medycznym. Region boryka się z negatywnymi zjawiskami społecznymi – społeczeństwo się starzeje, problemem jest depopulacja, odczuwamy skutki zdrowotne związane ze złą jakością powietrza. Odczuwalny jest przy tym brak kadr medycznych we wszystkich specjalizacjach, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, kosmetologów, dietetyków. Wyliczono, że w całym kraju w 2033 roku będzie brakować nawet 169 tys. pielęgniarek. W naszym regionie na 29 680 pielęgniarek i pielęgniarzy aż 26 562 jest w wieku 40 lat i więcej (ponad 89 proc.).Dlatego powołanie do życia wyższej szkoły medycznej, konkretnie sprofilowanej, był przede wszystkim pomysłem Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Jako lokalizację wskazano Rybnik, bowiem miasto dysponuje odpowiednim kampusem. 

– Idea utworzenia wyższej szkoły zawodowej w obszarze medycyny na terenie Rybnika wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Jest to inwestycja w edukację, która docelowo przełoży się na rozwój nowych sektorów gospodarki związanych z przemysłem medycznym. W praktyce ma także uzupełnić kadry, bo pielęgniarek czy fizjoterapeutów wciąż mamy zbyt mało, a nie jest tajemnicą, że nasze społeczeństwo po prostu się starzeje. Zależy nam, aby uczelnia rozpoczęła swoją działalność już w kolejnym roku akademickim –  mówi marszałek województwa, Jakub Chełstowski. 

– Rozwój szkolnictwa wyższego jest jednym z naszych priorytetów, wpisujących się w cele „Programu dla Śląska”. To odpowiedź na dzisiejsze potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz zwiększenie jakości oferowanych studiów – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża. 

Inwestycja ma kosztować 30 mln zł.  Rozważana jest także koncepcja powołania przy uczelni Centrum Nostryfikacji dyplomów pielęgniarek z krajów spoza UE wspólnie z Izbą Pielęgniarek oddział Śląski (szacowany koszt to 6,5 mln zł) oraz utworzenie na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku kampusu dla Studentów nowej uczelni. Remont budynków ma kosztować 7,2 mln zł. 

Źródło: slaskie.pl