AKTUALNOŚCI ZDROWIE

Senior – to brzmi fajnie!

Śląska Karta Seniora gwarantująca dostęp do ulg w korzystaniu z oferty kulturalnej i edukacyjnej, spotkania w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów czy Koperta Życia sygnowana przez śląską policję i Urząd Marszałkowski, niosąca w praktyce pomoc osobom mającym problemy ze zdrowiem – to projekty skierowane do grupy mieszkańców naszego regionu, którzy ukończyli 60 rok życia.

Wyjście do kina, teatru czy filharmonii to na ogół najlepszy i chyba najbardziej sprawdzony sposób na spędzanie wolnego czasu. Można go też spożytkować, poszerzając wiedzę albo ucząc się języków obcych. Śląska Karta Seniora jest jednym ze sposobów, by dostęp do tej oferty był znacznie tańszy i wygodniejszy.

Zniżki dzięki Śląskiej Karcie Seniora

Karta gwarantuje ulgi, dzięki którym można korzystać z atrakcji instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie całego naszego regionu na preferencyjnych zasadach. Aby wziąć udział w projekcie, trzeba mieć ukończone 60. lub więcej lat. Zatem by zdobyć Śląską Kartę Seniora, wystarczy jedynie dowód osobisty potwierdzający wiek i tożsamość. Miejsce zamieszkania seniora nie ma żadnego znaczenia. Projekt jest realizowany przez Województwo Śląskie i koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W tej chwili z ROPS współpracuje już 140 partnerów. Są to podmioty związane z profilaktyką zdrowotną, kulturą i rekreacją.

Do tej pory z ich oferty skorzystało ponad 100 tysięcy osób – najwięcej z oferty Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Instytucji Filmowej SILESIA FILM w Katowicach. Co ważne, właśnie dzięki Śląskiej Karcie Seniora, frekwencja wciąż rośnie. Rabaty dające dostęp do oferty wspomnianych instytucji są bowiem bardzo atrakcyjne. Seniorzy ponadto bardzo chętnie biorą udział w imprezach sportowych organizowanych właśnie z myślą o nich. Jednym z przykładów jest olimpiada seniorów, która we wrześniu ubiegłego roku odbyła się na Stadionie Śląskim.

Seniorzy się radzą

Śląska Rada ds. Seniorów II kadencji została powołana zarządzeniem marszałka województwa w kwietniu 2019 roku. Jest ona organem opiniodawczym i doradczym składającym się aktualnie z 21 członków, przedstawicieli środowisk senioralnych, działających społecznie. Rada integruje środowiska osób starszych, tworzy płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, buduje przestrzeń społeczną przyjazną najstarszym mieszkańcom regionu. W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady ds. Seniorów. W 2020 roku z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego odbyły się dwa posiedzenia, w tym jedno w formie zdalnej.

Koperta  Życia

To wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Celem kampanii jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym. Koperta Życia podaje informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

 – Dlaczego w lodówce? Bo jest to sprzęt, który znajdziemy w każdym domu – tłumaczą pomysłodawcy. Na stronie internetowej seniorzy.slaskie.pl udostępniono wzór karty do uzupełnienia oraz naklejki wraz z ulotką.

Jednym z elementów polityki społecznej jest program małych grantów dla organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów. W 2019 roku dofinansowano podmioty promujące m.in. wolontariat seniorów, ich aktywność fizyczną i kulturalną oraz wsparcie terapeutyczne. Dofinansowano 32 podmioty w ramach projektów ponadlokal-nych na łączną kwotę 148 tys. zł. W 2020 roku przeprowadzono kolejny nabór ofert i dofinansowano 37 podmiotów na sumę ponad 327 tys. zł, złożono przy tym ponad 100 wniosków o dofinansowanie. Ponad 90 tys. zł przeznaczono na uruchomienie linii Senior-Fon, pod którą mogli dzwonić seniorzy, dzieląc się swoimi problemami. Na realizację projektu „Śląskie dla Seniora” w 2020 r. Departament Obsługi Zarządu wydatkował kwotę 198 029,64 zł. Na realizację projektu „Śląskie dla Seniora” w 2020 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeznaczył 335 931,92 zł.

– Aktywizacja seniorów to bardzo ważny aspekt w programie wsparcia tej grupy mieszkańców naszego regionu przygotowanym przez samorząd Województwa Śląskiego. W każdym wieku powinniśmy czuć się dobrze, a przecież seniorami kiedyś będziemy wszyscy. Aktywność gwarantuje kondycję i dobre samopoczucie. Program zawiera także ważny projekt skierowany do osób w podeszłym wieku, często borykających się z chorobami. Mowa o Kopercie Życia, która dostarcza pierwszych, podstawowych informacji o stanie zdrowia osoby, do której wezwano pomoc medyczną – mówi Piotr Bańka
radny Sejmiku województwa.
– Swoją działalnością pokazujemy, że aktywnym można być nawet do setnych urodzin. Przykładem jest ogromne zainteresowanie olimpiadą seniorów, która ma już sporą, wieloletnią tradycję, a jej ostatnia edycja odbywała się na Stadionie Śląskim. Jest to najlepsza forma dbania o zdrowie, ale również pokazanie najmłodszemu pokoleniu tego, że powinno się uprawiać sport. To wygląda tak, że babcia pokazuje wnukowi, jak poprzez ruch można się odmłodzić. Ogółem przybywa atrakcyjnych projektów skierowanych do seniorów. W dużej mierze dzieje się to dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem województwa. Ta życzliwość sprawia, że nabrała ona tempa – mówi Krystyna Męcik, członek Śląskiej Rady ds. Seniorów.

/MAR/