PROMOWANE

Sesja sejmiku: wsparcie dla szpitali powiatowych

Podczas majowych obrad Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych.

– To kolejna konkretna forma wsparcia dla szpitali w regionie. Szpitale w powiatach pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia i niejednokrotnie stanowią pierwszą linię zabezpieczenia pacjentów wymagających hospitalizacji, szczególnie w okresie walki z koronawirusem. Utworzony fundusz będzie również wsparciem dla lokalnych samorządów. Przypomnę, że samorząd województwa śląskiego zarządza największą w kraju siecią placówek medycznych, w tym ponad 30 szpitalami – akcentuje marszałek Jakub Chełstowski

Przyjęto również uchwałę o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota wynosi w tym roku 25,8 mln zł. 17,6 mln zł trafi na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w województwie. Z kolei 8,2 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Przed rozpoczęciem obrad, radni uczcili setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II.

/MAR/