PROMOWANE ZDROWIE

#Śląskie liderem w programie „Czyste Powietrze”

Już 123 gminy z województwa śląskiego uczestniczą w programie „Czyste Powietrze”. Rządowy program w naszym regionie pilotuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kluczowym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów starymi i nieefektywnymi źródłami ciepła.

Program „Czyste Powietrze” skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią. Dzięki niemu możemy ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nawet do 37 tys. zł. 

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 lipca. Osoby, które planują wymianę „kopciucha” i chcą starać się o wsparcie finansowe, muszą złożyć wniosek do 31 grudnia 2021 roku. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Województwo śląskie jest od samego początku liderem tego programu, w którym złożono już przeszło 42 tysiące wniosków. W tej chwili przyjmujemy ich tygodniowo około tysiąca. A co ciekawe, wśród 20 najbardziej aktywnych gmin na terenie całego kraju, 16 to gminy z terenu województwa śląskiego – mówił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach podczas podpisywania porozumienia na otwarcie w Rudzie Śląskiej punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie odpowiedzialny m.in. za wspieranie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie czy pomoc przy rozliczaniu przyznanej dotacji. Zadanie realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20. Takich miejsc w naszym województwie, powstaje coraz więcej, w tym miesiącu otwarto je również w gminie Istebna i gminie Opatów. 

To duże udogodnienie dla mieszkańców. Dzięki temu będzie można uzyskać bezpośrednią pomoc i wsparcie bez konieczności wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – dodaje Bednarek. 

Na termomodernizację budynków oraz wymianę źródeł ciepła w całej Polsce w ramach trwania programu przeznaczona zostanie zawrotna kwota 103 mld zł. O szczegółach i uczestnictwie można przeczytać na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

/ŁP/

Foto: pixabya.com