AKTUALNOŚCI EKOLOGIA

Śląskie lideruje w rankingu programu “Czyste Powietrze”

! Śląska gmina Jejkowice została zwycięzcą ranking programu „Czyste Powietrze” w czwartym kwartale 2021 r. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego złożono rekordową liczbę ponad 53,6 tys. wniosków o wymianę „kopciuchów”. W całym ubiegłym roku wniosków było ponad 184 tys. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2020.

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. Tym razem liderem została gmina Jejkowice reprezentująca nasz region. Wśród gmin, w których w czwartym kwartale zeszłego roku złożono najmniej wniosków znalazły się: Krynica Morska, Świeradów-Zdrój czy Międzyzdroje. Opublikowany ranking za IV kwartał 2021 r. będzie brany pod uwagę przy pierwszym rocznym podsumowaniu i rozdaniu finansowych nagród dla gmin.

Ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje on aktywność gmin w czwartym kwartale poprzedniego roku (od 1 października do 31 grudnia 2021 r.) i powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego.

 – Wsłuchując się w oczekiwania wnioskodawców i beneficjentów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi na bieżąco modyfikujemy i uatrakcyjniamy program „Czyste Powietrze”. Wiemy jednak, że ze względu na jego skalę, dla osiągnięcia celów w nim określonych kluczowe jest zaangażowanie na poziomie małych ojczyzn – gmin i lokalnych wspólnot. To one są wiarygodnymi i najskuteczniejszymi ambasadorami dbania o czyste powietrze. Dlatego cieszę się, że kolejny raz w rankingu możemy postawić za wzór najskuteczniejsze samorządy, których determinacja i zaangażowanie przekładają się na mniej smogu, czystsze środowisko i zdrowsze życie mieszkańców – podkreśla rolę rankingu Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. – Wierzę też, że współpraca nawiązana już ze zdecydowaną większością polskich samorządów przełoży się na nowe rekordy zgłoszeń w kolejnych rankingach kwartalnych – dodaje minister.

Aktywność gmin począwszy od pierwszego kwartału 2021 roku można sprawdzić poprzez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.

Województwo Śląskie z 25 gminami w pierwszej trzydziestce badania jest liderem stawki na tle pozostałych regionów.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w czołówce rankingu biorącego pod uwagę wszystkie polskie gminy już po raz drugi znalazło się śląskie uzdrowisko: Goczałkowice-Zdrój (miejsce 18). Najwięcej wniosków do programu złożono natomiast w Rybniku (806 w czwartym kwartale 2021 oraz ponad 4600 od początku funkcjonowania programu). Zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) widać tu wyraźny wpływ aktywnych działań włodarzy miasta i mieszkańców oraz lokalnych aktywistów antysmogowych.

 – Cieszy mnie taka aktywność gmin z Województwa Śląskiego. W tym województwie od 1 stycznia tego roku uchwała antysmogowa zakazała użytkowania „kopciuchów” wyprodukowanych przed 1 września 2007 roku. Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy nadzieję, że podobną mobilizację zobaczymy w tym roku w Małopolsce i na Mazowszu. W tych regionach użytkowanie „kopciuchów” stanie się nielegalne od 1 stycznia 2023 roku – przypomina Andrzej Guła, lider PAS.

Wśród gmin, w których w czwartym kwartale zeszłego roku złożono najmniej wniosków, znajdują się m.in. znane miejscowości wypoczynkowe, na przykład Krynica Morska (0 wniosków), Świeradów-Zdrój (0) czy Międzyzdroje (1).

Niewiele lepiej jest w niektórych miastach wojewódzkich: Olsztyn (32 wnioski), Szczecin (41) czy Gdańsk (54), choć często większe miasta oferują własne programy dotacyjne.

Nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze” został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i do końca 2018 roku złożono w sumie

25 519 wniosków. W kolejnych latach było to odpowiednio 85 368 (2019) i 83 801 wniosków (2020). Rekordowy okazał się rok 2021, kiedy złożono ich aż 184 267, tj. 48,6 proc. wszystkich złożonych wniosków w programie. W ciągu dziesięciu lat trwania programu przewidziana jest wymiana 3 milionów „kopciuchów” w całym kraju.