GŁÓWNA

#Śląskie wspiera działkowców

Takiego projektu jeszcze nie było! Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczy milion złotych na wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Do 6 sierpnia br. można składać wnioski w tej sprawie. Dofinansowanie dla jednego ogrodu wynosi maksymalnie 50 tys. zł.

Środki mogą być przeznaczone m.in. na: prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej i melioracji.

Mamy świadomość jak ważną rolę w integracji lokalnej społeczności oraz życiu kulturalnym pełnią Rodzinne Ogrody Działkowe. To tam pielęgnowane są tereny zielone, o które wszyscy musimy dziś dbać w sposób szczególny. Wsparcie ROD wpisuje się w strategię rozwoju „Zielone Śląskie 2030”. Zachęcam do składania wniosków i skorzystania ze wsparcia

podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

– Historia tworzenia ogródków działkowych na Śląsku sięga jeszcze 1909 roku. Przez lata wrastały one w krajobraz regionu, stając się elementem naszej kultury. Ogródek to miejsce, gdzie spędzamy całą rodziną wolny czas, dbamy o niego, pielęgnujemy. Na to potrzebne są jednak środki, często prócz składek, trzeba po prostu na remonty wydać dodatkowe pieniądze. Stąd pomysł przedsięwzięcia, które pomoże zrefundować koszty prac na działkach – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Program jest rewolucyjny. – Przez lata właściwie byliśmy zdani wyłącznie sami na siebie. Tym bardziej cieszy wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego – podkreśla Józef Noski, prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Katowicach. Z danych PZD wynika, że w Polsce mamy 900 tys. ogródków działkowych, z których korzysta 4 mln osób.

/ŁP/

Foto: UMWS