PROMOWANE

Wsparcie dla śląskich przedsiębiorców

Pożyczki z niezwykle niskim oprocentowaniem, poręczenia kredytów i leasingów, dotacje oraz szkolenia i doradztwo – to tylko niektóre z form wsparcia dla śląskich przedsiębiorców, które oferuje Fundusz Górnośląski SA. Spółka włącza się również w walkę z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa.

25 lat wspierania śląskiego biznesu, blisko 2200 udzielonych pożyczek na kwotę 394,5 mln zł dla ponad 1700 przedsiębiorstw – te liczby najlepiej pokazują skalę działania Funduszu Górnośląskiego SA. Firma jest dziś istotnym w województwie śląskim podmiotem kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego.

Szeroki wachlarz wsparcia i produktów finansowych

Jednym z głównych instrumentów finansowych oferowanych przez Fundusz Górnośląski SA są pożyczki inwestycyjne i obrotowe z projektu Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020. Ich oprocentowanie zaczyna się od 0,39%. Czas spłaty to maksymalnie 10 lat, a kwoty, o które można wnioskować, zaczynają się od 200 tys. zł, a kończą  na 4 mln. – Tak niskie oprocentowanie przy relatywnie wysokich kwotach wsparcia sprawia, że nasze pożyczki z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród śląskich przedsiębiorców. Dzięki nim tworzą nowe miejsca pracy, zwiększają zasięg działalności, kreują innowacje produktowe i technologiczne zwiększając tym samym swoją konkurencyjność – tłumaczy Jacek Miketa, wiceprezes Funduszu Górnośląskiego SA.

W ramach Funduszu Górnośląskiego SA działa również Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy. Specjalizuje się w udzielaniu poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów oraz wadiów przetargowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego. Dzięki poręczeniom możliwe jest m.in. uzyskanie finansowania w sytuacji, gdy posiadane i proponowane przez przedsiębiorcę formy zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki są dla instytucji finansowej niewystarczające.

Wsparcie dla firm w czasie pandemii

W dobie pandemii koronawirusa, wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Oprócz rządowej Tarczy Antykryzysowej dostępnej dla właścicieli firm i samozatrudnionych na terenie całego kraju, śląskich przedsiębiorców wspiera ponadto Śląski Pakiet dla Gospodarki. To kompleksowa oferta działań i realna pomoc. Inicjatorem powstania programu jest marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Wart miliard złotych Pakiet w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe.

Dla tych, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji, w ofercie pojawiły się pożyczki POIR z oprocentowaniem 0% i bez żadnych dodatkowych kosztów. Skorzystać z niej mogą firmy z województw śląskiego i opolskiego. Zainteresowanie jest ogromne. – Widząc to, postanowiliśmy przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosków. Dodatkowo, żeby ułatwić dostęp do informacji w województwie opolskim, uruchomiliśmy specjalny Punkt Obsługi Klienta w Opolu – wyjaśnia wiceprezes Jacek Miketa.

To jednak nie koniec wsparcia dla śląskich firm.Jacek Miketa: – Widząc, z jakimi problemami zmagają się w dobie pandemii koronawirusa śląskie firmy, niezwłocznie wyszliśmy im naprzeciw i prolongowaliśmy spłaty dotychczas udzielonych pożyczek. Od marca do kwietnia rozpatrzyliśmy 229 wniosków o takie wsparcie na łączną kwotę blisko 3,2 mln złWierzymy, że taka pomoc przyczyni się do przetrwania przez przedsiębiorców tego trudnego okresu.

Wsparcie dla śląskiej służby zdrowia za ponad 64 miliony

Oprócz wsparcia finansowego dla firm Fundusz Górnośląski realizuje również projekt. „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych”, którego celem jest jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie śląskim przez wsparcie placówek ochrony zdrowia w regionie.

Projekt skierowany jest do 27 placówek, które w związku z sytuacją epidemiczną, decyzją Wojewody Śląskiego zostały postawione w stan podwyższonej gotowości oraz które udzielają specjalistycznych świadczeń medycznych kluczowych z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19.

W ramach projektu zostaną zakupione i przekazane na ich potrzeby środki ochrony indywidualnej zalecane do stosowania w placówkach, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, w tym środki: ochrony twarzy, ochrony oczu, ochrony nóg, ochrony dłoni,  ochrony ciała.

Unijne fundusze z… Funduszu Górnośląskiego

W 2019 roku Fundusz Górnośląski powołał jednostkę organizacyjną pod nazwą Wydział Współpracy Zagranicznej. Jej celem jest realizacja projektów mających na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP województwa śląskiego m.in. w internacjonalizacji prowadzonej przez nich działalności. Fundusz Górnośląski pełni również rolę partnera projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, organizując m.in. zagraniczne misje gospodarcze z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu województwa śląskiego, cykle szkoleń dotyczących prowadzenia działalności na kluczowych rynkach zagranicznych oraz spotkania informacyjne dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową.

Fundusz Górnośląski złożył wniosek aplikacyjny na realizację projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”.  W ramach części infrastrukturalnej zaplanowano m.in. utworzenie Centrum internacjonalizacji. – Będzie to unikalny ośrodek na skalę kraju, skoncentrowany na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji. Centrum będzie zlokalizowane przy al. Roździeńskiego 188 w Katowicach. Będą tam świadczone usługi doradcze, informacyjne i edukacyjne w formie warsztatów i szkoleń – tłumaczy Jacek Miketa, który zapowiada również kolejną inwestycję w ramach projektu InterSilesia. – Będzie to utworzenie interaktywnego serwisu internetowego – narzędzia wspomagającego proces ekspansji na rynki zagraniczne, promującego internacjonalizację, a także informującego o możliwościach inwestycyjnych województwa śląskiego – mówi.  

W ciągu trzech lat trwania projektu ze wsparcia skorzysta 400 firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Edukacja

W ubiegłym roku Fundusz Górnośląski zainaugurował specjalny projekt edukacyjny „Akademia Przedsiębiorczości”. W ciągu kilku miesięcy przeszkolono ponad tysiąc uczniów szkół średnich z całego województwa śląskiego. Eksperci w przystępny sposób i na przykładach z życia codziennego tłumaczyli młodym,  m.in.  na czym polega przedsiębiorczość, jakie korzyści płyną z poszczególnych form zatrudnienia albo jak zarządzać swoimi finansami. W kolejnych edycjach pojawią się też zagadnienia dot. sytuacji kryzysowych.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Przede wszystkim warto zajrzeć na stronę internetową www.fgsa.pl lub skontaktować się ze Spółką telefonicznie, gdzie informacji udzielą nasi specjaliści. Ponadto organizowane są specjalne webinaria dla przedsiębiorców, podczas których to sami przedsiębiorcy mogą zadawać pytania. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymają odpowiedzi i potrzebne informacje od razu i bez wychodzenia z domu.

>>>> 

Fundusz Górnośląski SA
40-086 Katowice
ul. Sokolska 8

www.fgsa.pl