AKTUALNOŚCI PROMOWANE Uncategorized

Zadania zrealizowane na piątkę!

Ostatnie dwa lata były bardzo ważne dla rozwoju spółki GPW Inżynieria Sp. z o.o., należącej do grupy GPW S.A. Podsumowując rok, warto przypomnieć dwa znaczące przedsięwzięcia.

Pierwsze zadanie to „Przebudowa wodociągu stalowego DN 1400 na DN 1200 w obrębie ul. Gospodarczej w Katowicach”. Celem tej inwestycji było zabezpieczenie, na odcinku prawie 2 km, rurociągu o średnicy 1400 mm, który dostarcza wodę dla mieszkańców Zagłębia (to oznacza ok. 1,5 mln odbiorców), w związku z budową nad wodociągiem drogi dojazdowej do inwestycji Mieszkanie+ (projekt nowy Nikiszowiec).

Drugie zadanie nosi nazwę „Wykonanie połączenia istniejących naziemnych rurociągów tłocznych PE DN 1000 na odcinku mostu pontonowego”. To zadanie realizowane było w ramach prac związanych z usuwaniem awarii układu przesyłowego do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (Warszawa). Wysoka fala na Wiśle, spowodowana długotrwałymi opadami deszczu, była przyczyną demontażu mostu pontonowego, przez który przechodziły tymczasowe rurociągi tłoczne. Po ustabilizowaniu się poziomu wody w rzece Wojsko Polskie przystąpiło do ponownej budowy mostu, a GPW Inżynieria – do połączenia obu brzegów Wisły dwoma rurociągami tłocznymi (każdy o długości 390 m). Prace prowadzone były pod bardzo dużą presją czasu, gdyż należało maksymalnie skrócić okres wyłączenia tymczasowego kluczowego układu przesyłowego z eksploatacji.

GPW Inżynieria pracowała 24 godziny na dobę. Prace zakończyły się pełnym sukcesem. A to nie koniec tegorocznych inżynieryjnych wyzwań w stolicy, bowiem kontynuacją współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie była realizacja zadania pn. „Montaż rurociągów tłocznych PE DN1000 Lca 690 m mających na celu zwiększenie przepustowości układu przesyłowego w porze deszczowej”, które to zadanie również zrealizowano „na piątkę”.

Ogromne znaczenie miał fakt, iż spółka dysponuje własnym specjalistycznym sprzętem. W dużej mierze miało to wpływ na realizację zadań, zarówno w kontekście terminów, ale przede wszystkim jakości prac. Firma świadczy także usługi z zakresu serwisów i remontów pomp, silników oraz urządzeń mechanicznych oczyszczalni ścieków, a także wykonuje elementy konstrukcyjne rurociągów oraz realizuje wszelkie prace spawalnicze.

Kończąc roczną wędrówkę po podmiotach tworzących Grupę GPW, warto zaakcentować szczególny efekt synergii, który powstał w ramach wszystkich oddziałów i spółek tworzących tę unikatową – także w skali europejskiej – grupę kapitałową. O czym mowa?

Spółka nadrzędna, czyli Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., zapewnia hurtowe dostawy wody dla całego województwa i jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w regionie. GPW S.A. korzysta z innowacji i transferu technologii, które są jednym ze strategicznych celów spółki „córki”, czyli firmy Ekoenergia Silesia S.A. (to także podmiot zarządzający wybranymi nieruchomościami w grupie, np. Parkami Technologicznymi znajdującymi się przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach). A jednym z fundamentalnych zadań GPW Inżynierii jest prowadzenie remontów i modernizacji tej całej idealnie dopasowanej infrastruktury wodociągowej, której celem jest zapewnienie, by w kranie była czysta i smaczna woda, a jakiekolwiek zagrożenia powodziowe były skutecznie niwelowane, również dla pozostałych regionów Polski.

/MZ/