AKTUALNOŚCI EKONOMIA

Żłobki w Katowicach zdrożeją nawet o 250 zł?

Wszystko na to wskazuje. Dotychczasowa opłata, obowiązująca od 2011 roku – wynosi 150 zł za dziecko. Przygotowano projekt uchwały, która cenę za opiekę w żłobku uzależniać będzie od naszych dochodów.

Stawka za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach należy do najniższych w Polsce. Ponadto Katowice, jako jedno z nielicznych polskich miast, dofinansowują miejsca dla dzieci w żłobkach prywatnych dopłacając 600 zł do opieki nad jednym dzieckiem, dzięki czemu koszty ponoszone przez rodziców są znacząco mniejsze – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Projekt uchwały został poddany konsultacją społecznym, szukać można go na stronie: https://pks.katowice.eu. W następnej kolejności pochylą się nad nim radni.

W Katowicach jest 2759 miejsc w żłobkach (miejskich, niepublicznych, klubach dziecięcych). Nowa stawka za opiekę zależeć ma od dochodów. Dla osób, których dochody na osobę nie przekraczają 1100 zł netto wyniesie – 150 zł. Dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do 2300 zł netto opłata wynosiłaby – 250 zł, a powyżej tej kwoty – 400 zł.

Proponowane zmiany podyktowane są rosnącymi kosztami prowadzenia placówek opiekuńczych. Od 2011 roku znacząco wzrosły koszty związane z prowadzeniem żłobków – m.in. koszt energii, płacy minimalnej.

Według projektu, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w postaci sfinansowania lub dofinansowania do opłaty stałej.

W przypadku żłobków miejskich i dochodu na osobę do 1056 zł dopłata może pokryć cały koszt. Natomiast w żłobkach niepublicznych dopłata jest uzależniona od dochodu i wynosi maksymalnie 500zł (przy dochodach do 580,80 zł na osobę) lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056,00 zł) – objaśnia Michał Łyczak, rzecznik UM Katowice.

/ŁP/

Źródło/Foto: UM Katowice